Rapportenoverzicht

MOSWOZ rapporten nu op Noordzeeloket.nl:

Algemeen:

Thema’s

Geen rapporten

 1. ‘Geactualiseerde BowTie aanvaringen schepen
 2. BowTies Schip-Windturbine aanvaring op de Noordzee
 3. Investigation of ship impact against wind turbine foundations in the Dutch part of the North Sea (pdf, 1.1 MB)
 4. Investigation of ship impact against wind turbine foundations in the Dutch part of the North Sea - Final Report (pdf, 3 MB)

Geen rapporten

 1. Advies- en ingenieursbureau Movares deed in 2022 onderzoek naar een geschikte, veilige breedte voor doorvaartpassages (pdf, 2.3 MB)
 2. Ook kennisinstituut MARIN heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de effecten van doorvaartpassages op de verkeersveiligheid. (pdf, 15 MB)
 3. In 2022 en 2023 onderzocht MARIN de maritieme risico’s rondom medegebruik van windparken op zee (pdf, 3 MB)
 • Monitoring
  1. Maart 2024 is het onderzoek nut en noodzaak RDF/CCTV door Arcadis afgerond. Op basis van dit rapport (pdf, 3.2 MB) wordt geadviseerd om de bestaande Radio Direction Finder (RDF)  sensoren als pilot in te koppelen
   bij het in het systeem Verkeersbeeld op Zee (VoZ), welke is ontwikkeld door Rijkswaterstaat.

Geen rapporten

 • Internationaal
  1. Daarnaast is onderzoek gedaan naar mogelijke inzet van een ‘Towing Assistance Team’: hulpverleners die schepen in nood snel kunnen bereiken om een sleepverbinding aan te leggen.

Geen rapport, maar infographic is downloadbaar.