Noordzeeloket

Nieuws

Resultaten: 1 t/m 5 van 60

 • Windmolens op zee

  Ontwerpkavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) ter inzage

  02-06-2017 Van vrijdag 2 juni tot en met donderdag 13 juli 2017 liggen de ontwerpkavelbesluiten ter inzage voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).
 • Windturbinepark op de Noordzee

  Vervolgroutekaart windenergie op zee 2024-2030

  01-05-2017 Het kabinet heeft in december 2016 in zijn Energieagenda besloten tot het voorbereiden van een vervolgroutekaart windenergie op zee voor minimaal 7000 Megawatt aan extra te bouwen windparken vanaf 2024 tot en met 2030. Deze windparken komen bovenop de reeds geplande 3500 Megawatt uit de huidige routekaart van het Energieakkoord.
 • Windmolenpark en schip

  Conceptnotities reikwijdte en detailniveau kavel V en net op zee windenergiegebied Hollandse Kust (noord) ter inzage

  14-04-2017 Vanaf vrijdag 14 april 2017 tot en met maandag 29 mei 2017 ligt de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau (concept-NRD) kavel V (en eventueel innovatiekavel VI) Hollandse Kust (noord) ter inzage.
 • Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noordzeekust

  Vanaf 1 juni 2017 Nieuwe scheepvaartroutes langs de Belgische – Nederlandse Noordzeekust

  13-04-2017 Met ingang van 1 juni 2017 om 00.00 UTC (02.00 lokale tijd) gelden nieuwe scheepvaartroutes op het Belgische en het Nederlandse (zuidelijke) deel van de Noordzee. Deze nieuwe routes vergroten de veiligheid van het scheepvaartverkeer en beperken het risico op milieuverontreiniging. Ook zijn de havens hiermee veiliger en vlotter te bereiken en wordt de ruimte op de Noordzee zo efficiënt mogelijk gebruikt.
 • Openstelling windparken

  Windparken gaan open voor kleine scheepvaart

  01-03-2017 De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën van de wereld. Deze drukte zal de komende jaren toenemen, onder meer door de aanleg van windparken. Daarom is het van belang dat de ruimte in deze zee zo goed mogelijk wordt benut. Het openstellen van de Nederlandse windparken, met uitzondering van het Gemini Windpark, voor kleine scheepvaart draagt daaraan bij.

Nieuws