Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON)

Alle ministeries met taken en verantwoordelijkheden op de Noordzee werken samen in het Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee (IDON).

Actuele thema's

Programma Noordzee 2022-2027

Noordzee

Het Programma Noordzee is integraal onderdeel van het Nationaal Waterprogramma (NWP) 2022-2027

Programma Noordzee 2022-2027

Kust & Zee Gids 2022

Noordzeegids 2022 klein

De Kust & Zee Gids is een jaarlijkse uitgave van de vereniging Kust & Zee voor jong en oud, die zowel in een gedrukte als in een digitale versie verschijnt.

Noordzeeakkoord

Noordzee 3

Het akkoord omvat de afspraken tussen het Rijk en stakeholderpartijen over keuzes en beleid gericht op de balans in activiteiten op de Noordzee tot en met 2030 en daarna.

Windenergie op zee

foto-12 jpeg

Nederland werkt aan duurzame, betrouwbare en beschikbare energie die voor iedereen betaalbaar is. Een overgang naar duurzame energie is van groot belang.