Toegankelijkheid

Bij de realisatie van de website besteedt Noordzeeloket.nl veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Daarnaast streeft Noordzeeloket.nl naar een duurzaam hoge bouwkwaliteit, zodat beheer en doorontwikkeling gericht gebeurt en tegen beheersbare kosten.

Eén van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Algemeen

Specificatie

Over het algemeen voldoet Noordzeeloket.nl aan de Webrichtlijnen versie 2 (WRv2). Maar door haar omvang, kan de site niet 100% aan de webrichtlijnen voldoen.

Oorzaak

Noordzeeloket.nl is een website met een ruim aanbod van documenten van vele organisaties uit verschillende landen. Daarom zijn er soms problemen en aandachtspunten.

Gevolg

Het kan dus gebeuren dat u als bezoeker, in een enkel geval, verminderde toegankelijkheid ervaart.

Alternatieven

Noordzeeloket.nl biedt geen alternatieven voor deze situatie, maar streeft naar een zo snel mogelijke oplossing. Via het contactformulier kunt u problemen, tips en opmerkingen melden.

Maatregelen

De ontwerp-, bouw-, beheer- en redactieprocessen zijn zo ingericht dat fouten binnen een redelijke tijd worden gesignaleerd. Vervolgens worden de gevonden problemen zo snel mogelijk verholpen.

Planning

Noordzeeloket.nl lost iedere situatie of fout zo snel als mogelijk mogelijk op. Er zijn situaties waarin content niet voor 100% voldoet aan de eisen van Webrichtlijnen versie 2:

Pdf's

Specificatie

Pdf documenten.

Oorzaak

WRv2 stelt zeer hoge eisen aan pdf bestanden. Dat is om te voorkomen dat websites veel verschillende bestandformaten en technieken gebruiken. Om pdf’s te maken die voldoen aan de eisen, is zeer specifieke kennis nodig. Maar Noordzeeloket.nl heeft te maken met vele betrokkenen bij de totstandkoming van pdf’s. Ook is soms onduidelijk wat de herkomst is van pdf documenten. Daarom is Noordzeeloket.nl niet atijd in staat dit zo te organiseren dat alle pdf’s aan de eisen voldoen. Het omzetten van de bestanden zou ook onevenredig veel tijd en geld kosten. Pdf’s die gemaakt zijn door de redactie van Noordzeeloket.nl voldoen wél aan de eisen.

Gevolg

Noordzeeloket.nl meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost door een goed alternatief aan te bieden.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem kiest Noordzeeloket.nl er voor een set met minimale eisen te hanteren.

Specificaties pdf's:

Noordzeeloket.nl streeft ernaar pdf’s te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen. Maar Noordzeeloket.nl accepteert voorlopig ook pdf’s die aan de volgende eisen voldoen:
 Het format is PDF/A-1a of PDF/UA-1.
 De tekst moet selecteerbaar en kopiëerbaar zijn.
 De pdf bevat geen gescande documenten.
 De pdf bevat geen gescande afbeeldingen.
 De pdf bevat geen persoonlijke gegevens.
 Het juiste departement staat in de meta data.


Maatregelen

Om het aantal minder toegankelijke documenten te beperken stelt Noordzeeloket.nl strenge eisen aan nieuwe pdf’s.

Planning

Noordzeeloket.nl is voortdurend bezig met doorontwikkelen en verbeteren van haar toegankelijkheid en de daarmee samenhangende processen. Vanaf 1 januari 2014 voldoen alle nieuw geplaatste documenten aan WRv2.

Oude Pdf's

Noordzeeloket.nl past de oudere pdf's niet met terugwerkende kracht aan. Dit zou namelijk onevenredig veel tijd en geld kosten.