Omgeving

Bij het maken van beleid wordt geluisterd naar opvattingen en kennis en informatie vanuit de omgeving van het beleid en beheer van de Noordzee.

Het gaat hierbij om onderzoeksraden, kennis- en onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties. Voor een internationaal water zoals de Noordzee zijn diverse internationale organisaties van belang. De meest prominent aanwezige organisaties worden nader toegelicht.