Functies en gebruik

De Noordzee is een rijke natuurlijke bron voor economische activiteiten en andere vormen van menselijk gebruik. Maar niet alles kan overal, want de natuur dient beschermd te worden en de ruimte op de Noordzee is beperkt.

Visserschip en windturbinepark op de Noordzee

Bovendien is de Noordzee ook de leefomgeving van veel soorten zeeleven. Bodemleven, vissen, zeezoogdieren en zeevogels vormen in samenhang met hun leefomgeving het ecosysteem van de Noordzee. Het menselijk gebruik van de Noordzee mag de draagkracht van dit systeem niet te boven gaan.

Er zijn dus verschillende belangrijke redenen om het gebruik van de Noordzee te regelen:

  • combineren van gebruiksfuncties die binnen dezelfde ruimte goed samengaan
  • scheiden van gebruiksfuncties die elkaar hinderen of schade kunnen berokkenen
  • beperken of zelfs weren van gebruiksfuncties in gebieden en/of omstandigheden waarin ze het ecosysteem te sterk onder druk zetten.

De functiekaarten op deze site geven voor elke vorm van gebruik aan met welke andere functies ze interactie hebben.

Documenten en publicaties

De Staat van de Noordzee 2015