Digitale connectiviteit op de Noordzee

Net zoals op land neemt ook op zee de behoefte aan goede digitale verbindingen toe voor allerlei vormen van dienstverlening en informatievoorziening onder meer voor publieke taken die op de Noordzee door de Kustwacht worden uitgevoerd. Op de Noordzee gaat het, vergeleken met het land, maar om een beperkt aantal gebruikers maar de kosten voor een connectiviteitsnetwerk zijn hoog door beperkte aanwezigheid van opstelpunten en goede (glasvezel)verbindingen naar het land. Hierdoor staat digitale connectiviteit op de Noordzee nog in haar kinderschoenen maar wel is duidelijk dat de behoefte aan betere voorzieningen de komende jaren zal toenemen. Om deze problematiek te kunnen schetsen heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met de Kustwacht een zestal infographics opgesteld:

  1. Communicatie op de Noordzee anno 2020 die nu zeer beperkt is, vaak niet digitaal en verre van gebiedsdekkend;
  2. Beschikbare technieken voor digitale connectiviteit op zee met een overzicht van de belangrijkste digitale communicatietechnieken;
  3. Digitale connectiviteit in de toekomst met drie voorbeelden hoe dit van belang kan zijn voor de inzet van de Kustwacht;
  4. Toenemende behoefte aan connectiviteit als gevolg van meerdere ontwikkelingen zoals intensiever gebruik, de EU buitengrens en de ontwikkeling naar smart shipping en smart ports;
  5. Hoe de gewenste connectiviteit op de Noordzee te kunnen realiseren met een doorkijk voor het komend decennium met nieuwe technologische mogelijkheden en
  6. Een mogelijke opzet voor een Connectivity Fieldlab North Sea, een platform om meer ervaring op te doen met connectiviteit in het maritieme en mariene domein.

Communicatie op de Noordzee anno 2020

Communicatie op de Noordzee anno 2020

Beschikbare technieken voor digitale connectiviteit op zee

Beschikbare technieken voor digitale connectiviteit op zee

Digitale connectiviteit in de toekomst

Digitale connectiviteit in de toekomst

Toenemende behoefte aan connectiviteit

Toenemende behoefte aan connectiviteit

Hoe realiseren we de gewenste connectiviteit op de Noordzee?

Hoe realiseren we de gewenste digitale connectiviteit

Het Connectivity Fieldlab North Sea

Het Connectivity Fieldlab North Sea