Hydro/Meteo

Windparken kunnen invloed hebben op het weer (meteo) en water (hydro) in de omgeving. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor snellere mistvorming, onverwachte turbulentie en andere waterstromen en golfpatronen. Dat alles kan gevaar opleveren voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat onderzoekt welke invloed windparken hebben op het lokale weer- en waterbeeld op de Noordzee. Daarnaast bekijken we welke maatregelen er mogelijk zijn om de risico’s voor de scheepvaart te verkleinen.

Hydro Meteo
Wolken boven windpark

Deze hoofdvraag bestaat uit verschillende deelvragen:

  • Welke effecten hebben windparken op de weers- en wateromstandigheden in de omgeving?
  • Welke effecten van windparken op water en weer hebben invloed op de scheepvaartveiligheid?
  • Kunnen extra waarschuwingen en actuele hydro/meteo-informatie helpen de veiligheid te waarborgen?

De onderzoeken helpen ons om maatregelen te nemen voor een veilige scheepvaart in de buurt van windparken. Welke onderzoeken zijn er geweest en wat zijn mogelijke vervolgonderzoeken?

Onderzoek Deltares schetst algemeen beeld

In grote lijnen is bekend dat windparken weer en golven beïnvloeden. Het KNMI en RWS beheren sensoren in windparken die veranderingen meten van het weer en het water. Ook heeft Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de effecten van windparken op wind, zicht en mist. In 2018 verscheen het rapport: ‘Assessment of system effects of large-scale implementation of offshore wind in the southern North Sea’. Volgens dit rapport hebben windparken allerlei gevolgen voor de Noordzee: van veranderingen in golf- en windpatronen tot het zeeleven.

Wind- en zichteffecten van windparken

In 2024 vindt een groot simulatieonderzoek plaats, waarover u meer kunt lezen op de themapagina Aanvaringen. Het simulatieonderzoek maakt meer duidelijk over de gevolgen van wind- en zichteffecten door windparken op de scheepvaartveiligheid. Hoe reageert de scheepvaart bijvoorbeeld op windstoten en mist? Kennis over de gevolgen helpt Rijkswaterstaat, het KNMI en de Kustwacht te bepalen of extra waarschuwingsberichten gegeven moeten worden aan de scheepvaart en of er andere mitigerende maatregelen nodig zijn.

Andere vragen

Een aantal onderwerpen vraagt om aanvullend onderzoek. Denk aan verdiepend onderzoek om weer- en watermodellen te verbeteren met kennis over de weer- en watereffecten van de windparken. Betere modellen en kennis over de hydro-meteo effecten van windparken maken de wind- en waterverwachtingen beter en dat is goed voor de scheepvaartveiligheid. Ook is er kwantitatief onderzoek nodig naar effecten die een gevaar kunnen vormen voor de scheepvaart. Zoals onderzoek naar hoe vaak ijsvorming voorkomt op de windturbinebladen op de Noordzee. Als een groot brok ijs begint te smelten, komt het los van een windturbineblad. Wanneer de windturbine op snelheid draait en het ijs losschiet, levert dat een gevaarlijke situatie op voor de scheepvaart.