Film Scheepvaartveiligheid

qai6sf3-still-middel
video: Film Scheepvaartveiligheid

Logo Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschijnt in beeld. Beeldtekst: Wind op zee. Scheepvaartveiligheid. Voiceover: Op de Noordzee wordt de komende jaren hard gewerkt aan de uitbreiding van windenergieparken. Om tegemoet te komen aan de windenergievraag wordt er op grote schaal gebouwd. Deze bouw heeft echter gevolgen voor de scheepvaart en voor de scheepvaartveiligheid. Door windparken op zee neemt de kans op een aanvaring tussen schepen onderling enigszins toe. De kans op een aanvaring met turbines neemt aanzienlijk toe. Het Nederlandse beleid is om het huidige veiligheidsniveau te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Er zijn daarom maatregelen ingezet ten behoeve van de scheepvaartveiligheid. De Noordzee is de drukst bevaren zee ter wereld. Nederlandse zeehavens zijn knooppunten in internationale transportketens. De zeescheepvaart is van vitaal belang voor ons land en moet vlot en veilig verlopen. De bouw van windenergieparken heeft impact op iedereen die gebruik maakt van de Noordzee. Sjaco Pas – Beleidsadviseur Noordzeebeleid Kustwacht: Het Nederlandse deel van de Noordzee is het meest benutte stukje zee eigenlijk bijna ter wereld. Alle toepassingen die je kunt doen op zee worden in Nederland uitgevoerd: visserij, recreatievaart, offshore, windmolenparken nieuwe initiatieven zoals zeewierkweek, plus dat alle grote West-Europese havens eigenlijk aan ons deel van de Noordzee liggen. En ook al gaan ze niet naar Rotterdam of Amsterdam of Antwerpen, er vaart eigenlijk een groot gedeelte van de Europese scheepvaart hier voor de kust, voor de deur. Het economisch belang isheel groot. De verkeersintensiteit die neemt toe en als er incidenten plaatsvinden, kan dat schade opleveren aan een park of aan een platform, dus de energievoorziening kan in gevaar komen. Maar het kan ook een belemmering zijn voor de doorgang van het scheepvaartverkeer of de bereikbaarheid van de havens. Als je een stremming hebt of een groot incident, en de haven van Rotterdam zou bijvoorbeeld versperd raken. Dat loopt in de honderden miljoenen en dat willen wij voorkomen. Voiceover: Het programma Scheepvaartveiligheid Wind op zee is een samenwerking tussen het ministerie van economische zaken en klimaat en het ministerie van infrastructuur en waterstaat. Het wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de kustwacht. De Rijksoverheid richt zich op een duurzame energievoorziening en een veilige Noordzee. Wat duurzaamheid betreft: het doel is om in 2030 minimaal 27 procent van alle gebruikte energie uit duurzame en schone bronnen te halen. Voor 2050 wordt er gestreefd naar 100 procent duurzame energie. Windenergie draagt sterk bij aan het halen van deze doelen. De komende jaren wordt er daarom hard gewerkt aan windenergieparken op de Noordzee. Wat betreft veiligheid: het garanderen van vlotte en veilige scheepvaart is een voorwaarde voor de Nederlandse economie. Het aantal incidenten op zee is klein, maar de impact van een incident op zee kan heel groot zijn op mens en milieu. Sjaco Pas – Beleidsadviseur Noordzeebeleid Kustwacht: Het beleid richt zich op het optimaal kennen en beheersen van de risicos. Voor de bescherming van mens en milieu. Je kunt ons zien als de hulpdienst van de Noordzee. Het is een heel groot gebied, anderhalf keer zo groot als Nederland. Wij hebben meerdere taken, dus we zijn ook een soort van de wijkagent van de Noordzee. Maar in eerste instantie zijn we ervoor om de mensen ook te helpen en de incidenten op te lossen en de uitstroom, de effecten daarvan, te beperken. We hebben een pakket aan maatregelen. Eén van de maatregelen is bijvoorbeeld extra sensoren op zee. Dus dat zijn echt sensoren die in het windmolenpark, bij de platformen en aan de buitenkant bij de turbines hangen, zodat wij alles goed kunnen monitoren wat daar gebeurt. Dus je kunt ook inderdaad zien als een schip bijvoorbeeld ander vaargedrag heeft, of een schip doet iets wat je niet gewend bent. Voordat de kapitein hulp inroept, wat eigenlijk gebruikelijk is, dan kunnen wij soms al zien dat een schip stil ligt of aan het driften is, zodat wij veel eerder op kunnen treden. Fysiek hebben we sinds dit jaar een extra emergency response towing vessel. Dus eigenlijk een grote zeesleper tot onze beschikking die direct hulp kan bieden, die binnen enkele uren ter plaatse kan zijn. Deze is ook speciaal gebouwd met een hoge boeg die langdurig op zee kan blijven, die dus echt met slecht weer flink tegen de zee in kan varen. Voiceover: De situatie op de Noordzee is uniek. Nog nooit is er op deze schaal gebouwd op zee. Hierbij wordt continu onderzoek gedaan naar de scheepvaartveiligheid. In het monitorings- en onderzoeksprogramma wordt door Rijkswaterstaat gekeken of de verwachte risicos zich ook daadwerkelijk voordoen en of de maatregelen die worden genomen de juiste zijn. Bij de uitvoering van deze maatregelen zijn vele organisaties en ministeries betrokken. Hierbij doen we nieuwe kennis op en delen we deze. Samen zorgen we voor de veiligheid op de Noordzee. Logo Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschijnt in beeld. Beeldtekst: Wind op zee, scheepvaartveiligheid. www.noordzeeloket.nl

Een productie van Rijkswaterstaat.
Copyright 2021.

Video over scheepvaartveiligheid en de effecten op Wind op zee.