Monitoring

Monitoring is de basis voor het onderzoeksprogramma MOSWOZ. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden en te weten wat er speelt op de Noordzee worden data verzameld. Denk aan de welke routes schepen varen, het aantal ongevallen op zee en hoe de wind en golven zijn rond een windpark. Data geven ook inzicht in de effecten van extra windparken op de scheepvaartveiligheid.

Monitoring
Weerkamer van het KNMI in De Bilt

Het thema Monitoring heeft meerdere hoofdvragen:

  • Doen de voorspelde risico’s op zee zich voor en op de wijze zoals verwacht?
  • Welke onverwachte ontwikkelingen zijn er?
  • Hoe efficiënt en effectief zijn de bestaande maatregelen voor de scheepvaartveiligheid?

Waar komen de data voor MOSWOZ vandaan?

Onderzoeksinstituut MARIN, de Kustwacht en Rijkswaterstaat leveren de data voor Monitoring. De Kustwacht verzamelt voor het Nederlandse deel van de Noordzee data over de positie, snelheid, richting en toestand van schepen. Daarbij betekent ‘toestand’ of het schip voor anker ligt of beweegt. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat een scheepsongevallen-database en een hydro-meteocentrum. In de scheepsongevallen-database staan de ongelukken die zijn gebeurd, van groot tot klein. Het hydro-meteocentrum verzamelt data over golven en wind, wat bijvoorbeeld inzicht geeft in de omstandigheden tijdens storm. Voor het thema Monitoring worden ook onderzoeksgegevens verzameld over windparken in het buitenland.

Netwerkanalyses MARIN

Van 2021 tot en met 2025 voert onderzoekscentrum MARIN jaarlijks een netwerkanalyse uit voor MOSWOZ. Deze onderzoeken geven een algemeen beeld van de scheepvaart op de Noordzee. MARIN verzamelt eerst gegevens over scheepsroutes en het weer. Daarmee beantwoorden de onderzoekers vervolgens verschillende vragen. Wat doen schepen bijvoorbeeld als het stormt? Gaan ze windparken dan uit de weg? De jaarlijkse netwerkanalyse van MARIN helpt om deze en andere onderzoeksvragen van MOSWOZ te beantwoorden.

Verdiepend onderzoek MARIN

Soms zijn er vanuit de andere thema’s vragen waar verdiepend onderzoek voor nodig is. MARIN voegt op verzoek deze extra vragen aan de netwerkanalyse toe. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een stuurloos schip in ankergebieden sneller te herkennen? Ankergebieden zijn een soort parkeerterreinen op zee. Een stuurloos schip kan daar tegen andere schepen aandrijven of naar een windpark toe bewegen. Het probleem snel herkennen, verkleint de kans op aanvaringen omdat reddingsdiensten dan sneller ter plaatse zijn.

Onderzoek nut en noodzaak RDF/CCTV

Maart 2024 is het onderzoek nut en noodzaak RDF/CCTV door Arcadis afgerond. Op basis van dit rapport (pdf, 5.6 MB) wordt geadviseerd om de bestaande Radio Direction Finder (RDF)  sensoren als pilot in te koppelen
bij het in het systeem Verkeersbeeld op Zee (VoZ), welke is ontwikkeld door Rijkswaterstaat. Vanuit daar kan de RDF data worden gebruikt door de Kustwacht en ervaring worden opgedaan. Alvorens daadwerkelijk over te gaan tot inkoppelen over te gaan, dient een impactstudie te worden uitgevoerd door het VoZ team.
Voor cameras (CCTV) dient er verder onderzoek gedaan te worden naar de juridische kaders in verband met de AVG. Voor de CCTV wordt daarnaast geadviseerd pas met de pilot te starten als de VTMon
desk bij de Kustwacht operationeel is, aangezien er dan een operator is die daadwerkelijk de CCTV kan gaan gebruiken.