Start/Stop

Door windturbines op zee stil te zetten op het moment dat er grote vogeltrek verwacht wordt, beperken we het aantal vogelslachtoffers. Het Start/Stop-project gebruikt en verzamelt kennis over de vogeltrek op de Noordzee en ontwikkelt op basis van die kennis een maatregel die het stopzetten van de turbines efficiënt laat verlopen. Dat wil zeggen dat we met zo min mogelijk verlies van energieproductie zoveel mogelijk vogelaanvaringen met windturbines voorkomen.

Wind op zee: maatregelen tegen negatieve effecten

We hebben in Nederland grote ambities om ons land te voorzien van hernieuwbare energie. Windenergie op zee kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Er zullen de komende jaren dan ook een heel aantal nieuwe windparken op de Noordzee bij komen. Dat mag geen grote nadelige effecten hebben voor de ecologie en voor het dierenleven rondom de windparken. Daarom treffen we maatregelen om die eventuele gevolgen te beperken. Een van die maatregelen is het (bijna) stilzetten van de windturbines op het moment dat er massale vogeltrek wordt verwacht. Die maatregel is ontwikkeld in het project Start/Stop.

De Start/Stop-procedure is de komende periode van groot belang bij het ontwikkelen van windenergie op zee binnen de ecologische ruimte op de Noordzee.