Planning en samenwerking

Planning

De Start/Stop-procedure is eerst getest waarna in februari 2023 een periode van proefdraaien van de Start/Stop-procedure gold. Na zes maanden proefdraaien is de Start/Stop-procedure per 1 juli 2023 van kracht. Vanaf die datum houdt Rijkswaterstaat toezicht op het respecteren van de procedure.

Samenwerking

Vanaf het begin van het project Start/Stop in 2015 zijn de stakeholders betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering, met name via bijeenkomsten die een paar keer per jaar plaatsvinden. De stakeholders van de Start/Stop-procedure zijn de windparkeigenaren en NGO’s, zoals Vogelbescherming Nederland, Stichting de Noordzee en Natuur en Milieu.

Aanvullend op de stakeholderbijeenkomsten zijn er bijeenkomsten waarbij overheidspartijen en windparkeigenaren bij elkaar komen en de uitwerking met gezamenlijke inbreng van kennis en ervaring concretiseren.

Op die manier is Start/Stop een procedure die in gezamenlijkheid – met overheidspartijen én windparkeigenaren – en met advies van NGO’s tot stand komt.