Kennisgevingen Start/Stop

Als er massale vogeltrek over de Noordzee wordt verwacht, geeft de Minister voor Klimaat en Energie het advies of besluit af tot het stilzetten van de windturbines op zee. Op deze pagina is de berichtgeving daarover te vinden.

Kennisgevingen 2024

Wettelijk kader

Tijdens periodes van vogeltrek over de Noordzee is er kans dat trekvogels op rotorhoogte van windturbines vliegen. Om het aantal vogelslachtoffers te beperken heeft de Minister voor Klimaat en Energie ervoor gekozen een voorschrift in de kavelbesluiten van windparken op zee op te nemen. Dit voorschrift houdt in dat gedurende de nachten (tussen zonsondergang en zonsopkomst) waarin sprake is van massale vogeltrek, het aantal omwentelingen per minuut per windturbine tot minder dan 2 wordt teruggebracht. De bevoegdheid om een besluit tot stilstand van de windturbines te geven komt de Minister toe op grond van artikel 3 van de Wet windenergie op zee.

In de regelgeving is opgenomen wat wordt verstaan onder ‘massale vogeltrek’, namelijk minimaal 500 vogels per kilometer per uur. Vanaf dat aantal vogels kan de Minister een besluit tot stilstand van de windturbines op zee nemen. Daarnaast brengt de Minister adviezen uit tot stilstand van windturbines op zee. Vanaf 151 vogels per km/uur kan de Minister een advies tot stilstand afgeven. In tegenstelling tot een besluit geeft een advies de vergunninghouders geen verplichting en legt een advies de beslissing bij de windparkeigenaren.

Hoe komt een advies tot stand?

Uitgangspunt is een voorspelling van de vogeltrek over de Noordzee door een vogeltrekvoorspellingsmodel dat de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de overheid heeft ontwikkeld. Als dat model voor een bepaald tijdvak in een bepaalde nacht een vogeltrek voorspelt die een bepaald aantal vogels per km/u overschrijdt, dan is er sprake van massale vogeltrek. Een speciaal team van trekvogelexperts toetst de voorspelling. Tegelijkertijd analyseert netbeheerder TenneT de risico’s voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Uiteindelijk besluit de Minister voor Klimaat en Energie om wel of geen advies af te geven tot het terugbrengen van de rotatiesnelheid van de windturbines op zee tot minder dan 2 omwentelingen per minuut.

Tegen een advies is geen bezwaar en beroep mogelijk. De windparkexploitanten van de windparken op zee voor wie dit advies geldt zijn op de hoogte gesteld van dit advies.