ERTV

De Kustwacht gebruikt meerdere Emergency Response Towing Vessels (ERTV’s): grote, sterke noodhulpsleepboten. Deze ERTV’s helpen te voorkomen dat schepen in nood tegen windturbines en andere objecten in een windpark aanvaren. Rijkswaterstaat onderzoekt hoe de ERTV’s het beste voor dit doel kunnen worden ingezet. Deze kennis maakt het mogelijk dat ze schepen in nood sneller bereiken, waardoor de kans op aanvaringen afneemt.

multraship-commander-noodhulpsleper-kustwacht_1
Noodhulpsleepboot Commander

Schepen kunnen om verschillende redenen in de problemen komen: bijvoorbeeld door storm en technische problemen. Een ERTV kan een schip in nood op zijn plek houden of naar een veiligere locatie slepen als het weer dit toelaat. Een ERTV is bedoeld om het directe gevaar voor schip en/of omgeving te verhelpen. Daarna helpt indien nodig een commerciële sleepboot het schip in nood verder.

De deelvragen voor dit thema zijn:

  • Wat zijn de optimale standbyplaatsen voor ERTV’s?
  • In welke situaties zet je de ERTV’s in?
  • Hoe kunnen ERTV’s beter worden ingezet?

Onderzoek optimale standbyplaatsen ERTV’s

In 2022 is het onderzoek ‘Risico-indicatoren scheepvaartveiligheid MOSWOZ’ gepubliceerd. Dit onderzoek richtte zich op de optimale standbyplaatsen voor ERTV’s op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het weer, de verkeersdrukte en de locatie van windparken hebben alle invloed op de beste standbyplaatsen.

Onderzoeken trainingskalender en inzet ERTV

In 2024 besteedt Rijkswaterstaat aandacht aan een aantal onderzoeken. Eén daarvan is de pilot ‘Oefenkalender’. Het doel van dit onderzoek is om de trainingskalender zo goed mogelijk in te richten. Oefenen met ERTV’s draagt bij aan een effectieve inzet. Een ander onderzoek gaat over de meest effectieve manier om de ERTV’s in te zetten. Ze kunnen naast noodsleephulp ook worden ingezet voor zoek- en reddingsacties. Een helikopter kan bijvoorbeeld het MIRG-team (brandweer op zee) op een ERTV afzetten om scheepsbranden te bestrijden.

Simulatieonderzoek en ERTV

Om de ERTV’s optimaal in te zetten, moet ook rekening worden gehouden met menselijke factoren.  In 2024 vindt een groot simulatieonderzoek plaats, waarbij zeevarenden op een zeevaartsimulator oefenen met stressvolle situaties in de buurt van windparken op de Noordzee. De simulatorstudie  geeft inzicht in hoe op de brug van een schip besluiten worden genomen. Ook wordt onderzocht hoe de besluitvorming verloopt vóór het eerste moment van contact met de kustwacht. Deze kennis helpt ERTV’s om sneller schepen in nood te bereiken.