Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden inclusief Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie

Bijzonderheden park

Windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden ligt 67 kilometer uit de kust, ten noorden van Groningen en tegen de grens met Duitsland. Het ligt dus ver van het vaste land en is nauwelijks vanaf de kust te zien. Binnen dit windenergiegebied liggen ook de bestaande parken Gemini Buitengaats en Gemini ZeeEnergie, met een gezamenlijk vermogen van 600 MW.

WINDENERGIEGEBIED ten noorden van de Waddenelanden inclusief Gemini-windparken Buitengaats en ZeeEnergie)

Locatie: Voor de kust van Groningen

Ten noorden van de Waddeneilanden Gemini Buitengaats en ZeeEnergie

In gebruik sinds

2026

2017

In gebruik tot

2056

2036

Aantal turbines

Nog onbekend

150

Vermogen turbine (MW)

Nog onbekend

4

Vermogen windpark (MW)

700

600

Oppervlakte (km2)

120

70

Exploitant

Nog onbekend

Northland Power

Kavels

Het nog te bouwen windpark in dit windenergiegebied bestaat uit één kavel van 700 MW. De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau is gepubliceerd en heeft ter inzage gelegen. Stukken zijn in te zien op de website van Bureau energieprojecten.

Eind 2021 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten om de procedure van de aanlanding van het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden te combineren met die van het nieuwe windenergiegebied 5-oost (4 GW). Dit zal gebeuren in één ruimtelijk programma onder de Omgevingswet. In 2024 volgt een nieuw besluit over de planning. Zie ook Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.

Doorvaart

Doorvaart door de Gemini windparken en door windpark Ten noorden van de Waddeneilanden is niet toegestaan. Doorvaart is alleen mogelijk via een zogenaamde doorvaartpassage. Hiervoor zal de open ruimte tussen de twee Gemini windparken worden gebruikt.

Medegebruik

Bij het openstellen van windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.