Windenergiegebied Hollandse Kust (west)

Bijzonderheden park

Windenergiegebied Hollandse Kust (west) ligt 53 kilometer uit de kust, ten westen van windenergiegebied Hollandse Kust (noord). Het ligt dus ver van het vaste land en zal na realisatie nauwelijks vanaf de kust te zien zijn. De stroom wordt op het landelijk elektriciteitsnet gebracht middels kabels die bij Wijk aan Zee aan land komen.

WINDENERGIEGEBIED hollandse kust (west)
Locatie Ten westen van de Hollandse Kust (noord)

In gebruik sinds

2025/2026

In gebruik tot

2054

Aantal turbines

Nog onbekend

Vermogen turbine (MW)

Nog onbekend

Vermogen windpark

1400 MW

Oppervlakte (km2)

176

Exploitanten

Nog onbekend

Website

Nog onbekend

Kavels

Dit windenergiegebied is opgedeeld in twee kavels van elk 700 MW. De ontwerpkavelbesluiten zijn gepubliceerd en hebben ter inzage gelegen. Stukken zijn in te zien op de website van Bureau energieprojecten.

De tender voor deze kavels zal plaatsvinden in 2021. De bouw start in 2023. Vanaf 2024 zal het park stroom leveren.

Alle rapporten en besluiten kunt u vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Hier vindt u onder andere:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.

Doorvaart

Het windpark Hollandse Kust (west) is vanwege medegebruik niet toegankelijk voor vrije doorvaart. Doorvaart is na de bouw alleen mogelijk via een zogenaamde doorvaartpassage.

Medegebruik

Bij het openstellen van windenergiegebied Hollandse Kust (west) komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.