Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ)

Bijzonderheden park

Het windenergiegebied Offshore Windpark Egmond aan Zee is het eerste windpark dat is gerealiseerd op de Nederlandse Noordzee. Het is ook het kleinste park. De 36 turbines zijn met helder weer te zien vanaf de kust. Het park is in gebruik genomen in 2007. De stroom wordt op het landelijk hoogspanningsnet gebracht middels een kabel die bij Wijk aan Zee aan land komt.

Offshore windpark Egmond aan Zee (OWEZ)
Locatie Voor de kust van Noord-Holland

In gebruik sinds

2007

In gebruik tot

2027

Aantal turbines

36

Vermogen turbine (MW)

3

Vermogen windpark

108

Oppervlakte (km2)

27 km2

Exploitant

NoordzeeWind

Doorvaart

Het windpark Offshore Windpark Egmond aan Zee is alleen toegankelijk voor schepen tot 24 meter lengte onder strikte voorwaarden. In de gedragscode (pdf, 1.1 MB) voor veilig varen door windparken staan de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door dit park te varen.

Medegebruik

In het windpark Offshore Windpark Egmond aan Zee is het mogelijk om te vissen met een hengel.

Besluitvorming openstelling Offshore Windpark Egmond aan Zee

De openstelling van het windpark Offshore Windpark Egmond aan Zee voor doorvaart vloeit voort uit het Nationaal Waterplan 2016 – 2021. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeerde de Tweede Kamer op 14 maart 2018 per brief over de openstelling van Offshore Windpark Egmond aan Zee per 1 mei 2018 voor doorvaart.

Voorwaarden

Om de openstelling van het windpark mogelijk te maken zijn in de beleidsregel voorwaarden opgenomen waaraan men zich moet houden in een windpark. De beleidsregel (Staatscourant 2018-22588) is van toepassing op basis van artikel 6.10 van de Waterwet: instellen van veiligheidszones rondom windparken in de Nederlandse territoriale zee en de Nederlandse exclusieve economische zone. De algemene beleidsregel vormt de basis voor het Besluit van Algemene Strekking (B.A.S.) dat per windpark is opgesteld.

Het besluit is hier terug te vinden: