Windenergiegebied IJmuiden Ver

Bijzonderheden park

Windenergiegebied IJmuiden Ver ligt 54 kilometer uit de kust, ten noordwesten van windenergiegebied Hollandse Kust (west). Het ligt dus ver van het vaste land en zal na realisatie niet vanaf de kust te zien zijn.

WINDENERGIEGEBIED IJmuiden ver
Locatie Ten westen van Hollandse Kust (west)

In gebruik vanaf

2027

In gebruik tot

2057

Aantal turbines

Nog onbekend

Vermogen turbine (MW)

Nog onbekend

Vermogen windpark

4000

Oppervlakte (km2)

400

Exploitant

Nog onbekend

Kavels

Windpark IJmuiden Ver bestaat uit vier kavels van elk 1000 MW.

De tender voor de eerste kavels zal plaatsvinden in 2023. Vanaf 2027 zal het park stroom leveren.

Alle rapporten en besluiten kunt u later vinden op de website van RVO Bureau energieprojecten. Dan kunt u daar onder andere terugvinden:

  • de Notitie Reikwijdte en Detailniveau;
  • het Milieueffectrapport;
  • de kavelbesluiten.

Zie ook: Aanleg van windparken in IJmuiden Ver en Nederwiek I (pdf, 947 kB)
Beperken van onderwatergeluid en haalbaarheid van geluidsnomen (pdf, 947 kB)

Doorvaart

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het windenergiegebied IJmuiden Ver vanwege medegebruik niet toegankelijk zal zijn voor vrije doorvaart. Doorvaart is dan alleen mogelijk via een zogenaamde doorvaartpassage.

Medegebruik

Bij het openstellen van windenergiegebied IJmuiden Ver komt een Handreiking gebiedspaspoort beschikbaar. Via een zonering in dit gebiedspaspoort wordt aangegeven waar in het windpark ruimte is voor medegebruik.