Achtergronddocumenten

De Mariene Strategie bestaat uit 3 delen

  • Een beschrijving van de huidige milieutoestand, de goede milieutoestand, milieudoelen en indicatoren. Dit deel wordt aangeduid als Mariene Strategie deel 1 (MS1).
  • KRM-monitoringprogramma waarin de monitoring is toegelicht die Nederland uitvoert om de milieutoestand te beoordelen en volgen. Dit deel wordt ook wel Mariene Strategie deel 2 genoemd (MS2).
  • Programma van maatregelen waarin de maatregelen worden toegelicht die Nederland uitvoert om de goede milieutoestand te behalen. Dit deel wordt aangeduid als Mariene Strategie deel 3 (MS3).

Meer informatie

De tekst van de KRM leest u op EUR-Lex, de website voor EU-recht. Een schematische weergave van de verschillende activiteiten vindt u in het KRM-spoorboek.

Achtergronddocumenten