Achtergronddocumenten Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden

Achtergronddocumenten Bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden

Bos, O.G., Witbaard, R., Lavaleye, M.S.S., Moorsel, G.W.N.M., Teal, L.R., Van Hal, R., Van der Hammen, T., Ter Hofstede, R., Van Bemmelen, R.S.A., Witte, R.H., Geelhoed, S.C.V., Dijkman, E.M., Biodiversity hotspots on the Dutch Continental Shelf: a marine strategy framework directive perspective (pdf, 6.7 MB), IMARES Report 071/11 (2011)
Fey-Hofstede, F.E., Witbaard, R., Factsheets Kaderrichtlijn Mariene Strategieindicatoren van het Friese Front en de  Centrale Oestergronden (pdf, 556 kB), Imares Rapport C185/13 (2013.)
De Gee, A., Baars, M.A. and Van der Veer, H.W., De ecologie van het Friese Front. aarnemingen aan een biologisch-rijke zone in de Noordzee, (gelegen tussen de zuidelijke bocht en de OesterWgronden). NIOZ Report 1991-2 (1991)
Jongbloed, R.H., Slijkerman, D.M.E., Witbaard, R., Lavaleye, M.S.S, Ontwikkeling zeebodemintegriteit op het Friese Front en de Centrale Oestergronden in relatie tot bodemberoerende visserij: Verslag expert workshop, Imares (2014) (pdf, 3.3 MB)
Van Kooten., T., Van Denderen, P., Glorius, S., Witbaard, R., Ruardij, P., Lavaleye, M. and Slijkerman D., An exploratory analysis of environmental conditions and trawling on species richness and benthic ecosystem structure in the Frisian Front and Central Oyster Grounds (pdf, 2.4 MB). IMARES/NIOZ Report C037/15 (2015)
Kuhlman, J.W., Van Oostenbrugge, J.A.E., Bodemberoerende visserij op de Noordzee. Recente ontwikkelingen en toekomstscenario’s (pdf, 2.6 MB), LEI (2014)
Lindeboom, H., Rijnsdorp, A.D., Witbaard, R., Slijkerman, D., en Kraan, M. Het ecologisch belang van het Friese Front (pdf, 2.5 MB). Imares rapport C137/15 (2015)
Van Oostenbrugge, J.A.E. Bartelings, H., Hamon, K., Fishing activities on the Central Oyster Grounds 2006-2011 (pdf, 2.9 MB),  LEI (2013)
Van Oostenbrugge, H., Slijkerman, D., Hamon, K., Bos, O., Hintzen, N., Bos, E. and Van de Wal, J.T., Effects of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds. A Cost Benefit Analysis (pdf, 6.3 MB). LEI Wageningen UR (2015)
A.D. Rijnsdorp, Flyshoot visserij in relatie met de instelling van bodem beschermende maatregelen voor het Friese Front en de Centrale Oestergronden (pdf, 1.5 MB). Imares Rapport C065/15 (2015).
Slijkerman, D.M.E., Bos, O.G., Van der Wal, J.T., Tamis, J.E., De Vries, P., Zeebodemintegriteit en visserij op het Friese Front en de Centrale Oestergronden. Beschikbare kennis en 1e uitwerkingen (pdf, 28 MB). Imares Rapport 078/13 (2013.)
   
Slijkerman, D.M.E., Van der Wal, J.T., Van Hal, R., Witbaard, R., Lavaleye, M.S.S, Verkenning zoneringsmaatregelen met Marxan: Kaderrichtlijn Marien op het Friese Front en Centrale Oestergronden (pdf, 7.6 MB), Imares (2014)
Slijkerman, D. and Tamis, J., Fisheries displacement effects of closed areas: a literature review of relevant aspects (pdf, 3.1 MB). IMARES Report C000/15 (2015)
De Vries, P., Hintzen, N. and Slijkerman, D., Fisheries displacement effects of managed areas: a case study of De Voordelta (pdf, 879 kB). IMARES Report C136/15 (2015)

Correspondentie

Aanbevelingsbrief H. Lindeboom mede namens een groep wetenschappers op persoonlijke titel, 5 februari 2016 (pdf, 349 kB) 
Reactie minister IenM op brief Lindeboom et al., 17 maart 2016 (pdf, 70 kB)