Aanvullende bronnen Mariene Strategie deel 3

Hieronder de geraadpleegde documenten

Article 12 Technical Assessment of the MSFD 2012 obligations The Netherlands (pdf, 1.4 MB) European Commission, (2014)

Assessment methodology for impact of impulsive sound (pdf, 1.5 MB).  Evaluation of available methods and action plan for the development of a methodology for application in the MSFD. 16.143RWS_EFMZV1. Dr. F. Heinis

Assessment of the environmental impacts and health benefits of a nitrogen emission control area in the North Sea (pdf, 8.8 MB) Hammingh, P., Holland, M.R., Geilenkirchen, G.P., Jonson, J.E., and Maas, R.J.M., PBL Netherlands Environmental Assessment Agency (2012)

Baseline Scenario Marine Strategy Framework Directive (Ecorys, 2010). (pdf, 430 kB)  Ecorys, (2013)

Beleidsnota Noordzee 2016-2021 - inclusief de Nederlandse maritieme ruimtelijke planning (download) (pdf, 26 MB)  Ministerie Infrastructuur en Milieu, Beleidsnota Noordzee 2016-2021 (2014)

Bepaling van schade door afval in netten en schroeven (pdf, 658 kB) Ecorys, (2012)

Biodiversiteit van kunstmatige substraten. Een inventarisatie van 10 scheepswrakken op het NCP (pdf, 21 MB) Lengkeek, W., Didderen, K., Dorenbosch, M., Bouma, S., en Waardenburg, H.W., Bureau Waardenburg 13-226 (2013)

Biodiversiteit kunstmatig hard substraat in de Noordzee (NCP) (pdf, 9 MB) PDF document | 9,245 KB | Jager, Z., ZiltWater Advies ZW 2013-04 (2013)

Biodiversiteit kunstmatig hard substraat in de Nederlandse Noordzee - vergelijking met natuurlijk substraat (pdf, 4.3 MB) Moorsel, G. van, EcoSub (2014)

Biodiversity hotspots on the Dutch Continental Shelf. A Marine Strategy Framework Directive perspective (pdf, 6.7 MB) Bos, O.G., et al., IMARES Wageningen UR rapport nr. C071/11 (2011)

Bodemberoerende visserij op de Noordzee - Huidige situatie, recente ontwikkelingen en toekomstscenario’s (pdf, 2.6 MB) Kuhlman, J.W., en Van Oostenbrugge, J.A.E., LEI Wageningen UR, LEI Report 2014-024 (2014)

Collecting Marine litter during regular fish surveys (pdf, 1.3 MB)  Van der Sluis, M., and Van Hal, R., IMARES report C065/14 (2014)

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (pdf, 2.4 MB)  LTO Nederland, (2013)

Discussion document Managing undesirable ship generated waste discharges in Marine Environments (pdf, 1 MB) PDF document | 1,065 KB | Oranjewoud, (2012)

Economic and social analyses for the Marine Strategy Framework Directive. Part 2 Program of measures Theme Marine Litter (pdf, 1.7 MB)  Van der Veeren, R., and Keijser, X., (2013)

Economic description of the North Sea for the Netherlands (pdf, 937 kB)  Vuik, J., and Van Rossum, M., CBS (2011)

Economic description of the North Sea for the Netherlands, 2005, 2008, 2010, 2011 Edition 2014 (pdf, 2 MB) 2,030 KB | CBS, (2014)

Effects of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds - A Cost Benefit Analysis (pdf, 6.3 MB) Van Oostenbrugge, H., Slijkerman, D., Hamon, K., Bos, O., Hintzen, N., Bos, E. and Van de Wal, J.T., LEI Wageningen UR (2015)

Emissie van lood naar de Nederlandse zoete en zoute wateren door verlies van vislood in de sportvisserij (pdf, 1 MB) Deltares, (2014)

Energieakkoord voor duurzame groei (pdf, 6.5 MB) Sociaal-Economische Raad, (2013)

Eindrapport Onderzoek naar de opslag van huisvuil aan boord van vissersschepen (pdf, 9.7 MB) Veerman, B., KIMO Nederland en België (2014)

Enquete Afval in en rond de Noordzee, in opdracht van Stichting De Noordzee (pdf, 292 kB) TNS-NIPO, (2012)

Evaluation and fine-tuning of a procedure for statistical analysis of beach litter data. IcaStat-AMO (pdf, 1.3 MB) Baggelaar, P.K., and Van der Meulen, E.C.J., IcaStat/AMO (2014)

Factsheets Kaderrichtlijn Mariene Strategieindicatoren van het Friese Front en de Centrale Oestergronden (pdf, 556 kB) Fey-Hofstede, F., en Witbaard, R., IMARES Rapport C185/13 (2013)

Feasibility of Flat Oyster (Ostrea edulis L.) restoration in the Dutch part of the North Sea (pdf, 3.4 MB) Smaal, A.C., Kamermans, P., Van der Have, T.M., Engelsma, M. en Sas, H.J.W., IMARES Wageningen UR, rapport C028/15 (2015)

Flyshoot visserij in relatie met de instelling van bodem beschermende maatregelen voor het Friese Front en de Centrale Oestergronden (pdf, 1.5 MB)  Rijnsdorp, A.D., Imares rapport C065/15 (2015)

Framework for cost-effectiveness and cost-benefit analyses for the MSFD (pdf, 1.5 MB)  LEI Wageningen UR, LEI report 2011-036 (2012)

Fulmar Litter EcoQO monitoring in the Netherlands – Update 2012 and 2013 (pdf, 3.1 MB) Franeker, J.A., Kühn, S., Bravo Rebolledo, E. L., and Meijboom A., IMARES report C122/14 (2014)

Geen zand, geen land! Voorstel Beslissing Zand - Adaptatieagenda voor duurzaam behoud van de kust (pdf, 1.8 MB) Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Guidance on monitoring of marine litter in European Seas (pdf, 9.3 MB) MSFD Technical Subgroup on Marine litter, JRC (2013)

Guidelines to reduce the impact of offshore installations lighting on birds in the OSPAR maritime area (pdf, 500 kB) OSPAR Commission, OSPAR Agreement 2015-08 (2015)

Harde substraten en biodiversiteit - Vooronderzoek naar kunstmatige objecten in de Noordzee (NCP) (pdf, 4 MB) Didderen, K., Lengkeek, W., Coolen, J.W.P. en Waardenburg, H.W., Bureau Waardenburg 12-450 (2012)

Het ecologisch belang van het Friese Front (pdf, 2.5 MB) Lindeboom, H., Rijnsdorp, A.D., Witbaard, R., Slijkerman, D., en Kraan, M., Imares rapport C137/15 (2015)

Inventarisatie en prioritering van bronnen en emissies van microplastics (pdf, 1.2 MB) Verschoor, A., et al., RIVM Briefrapport 20140110 (2014)

Kostenkentallen voor opruimen zwerfvuil langs de Nederlandse stranden (pdf, 11 MB) Ecorys, (2012)

Maasonderzoek Gemeente Schoon (pdf, 9.9 MB) Tweehuysen, G, Waste Free Waters (2013; update 2015)

Marine Protected Areas in Europe’s Seas – An overview and perspectives for the future (pdf, 6.2 MB) European Environment Agency, EEA Report No 3/2015, (2015)

Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, Deel I (pdf, 3.9 MB) Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012-2020, Deel 2 KRM-monitoringprogramma (pdf, 9.7 MB) Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Microplastic river suspended particulate and sewage treatment plants (pdf, 4.4 MB)  Brandsma, S.H., Nijsen, P., van Velzen, M.J.M. en Leslie, H.A., IVM-VU (2013)

Microplastics in the rivers Meuse and Rhine Developing guidance for a possible future monitoring program (pdf, 7 MB) Urgert, W, OU (2014)

Microplastics in zwevend stof en effluent, influent en zuiveringsslib RWZI’s Microplastic river suspended particulate and sewage treatment plants (pdf, 4.4 MB)  Brandsma, S.H., Nijsen, P., van Velzen, M.J.M. en Leslie, H.A., IVM-VU (2013)

MKBA maatregelen Green Deals zwerfvuil - Eindrapport (pdf, 2.2 MB) Ecorys, (2014)

MKBA opruimen zwerfvuil uit rivieren (pdf, 1 MB) Ecorys, (2014)

Naar een circulaire economie, een afvalvrij programma voor Europa (pdf, 410 kB) Europese Commissie, COM (2014) 398 (2014)

Nationaal Waterplan 2016-2021 (R) (pdf, 20 MB) Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Noordzee 2050 Gebiedsagenda met brief aan Tweede Kamer (pdf, 23 MB) Ministerie Infrastructuur en Milieu, Bijlage bij Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33450, nr. 24

OECD Territorial Reviews - Netherlands (pdf, 12 MB) OECD, (2014)

Onderzoek juridische bescherming scheepswrakken (pdf, 2.5 MB) Worm, J., Amsterdam, WaterPlanetEarth (2012)

OSPAR Beach Litter Monitoring In the Netherlands. First annual report 2012-2012 (pdf, 2.5 MB) Dagevos, J., Hougee, J.J., Van Loon, W.M.G.M., Wenneker, B. en Oosterbaan, A., Stichting De Noordzee report number BLM.afv-2310 (2013)

OSPAR MSFD Advise Document on GES 7 – Hydrographical conditions (pdf, 380 kB) OSPAR Commission, OSPAR Committee of the Environmental Impact of Human Activities (EIHA) (2012)

Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 bij het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2) (pdf, 9.6 MB) Arcadis, 2014

Planmer Nationaal Waterplan 2 (pdf, 3.7 MB) Arcadis, 2014

Plastic litter in the Rhine Meuse and Scheldt Rivers - Final draft 2013 (pdf, 4.6 MB)  Van der Wal, M., Van Meulen, M.D., Roux, E.W.M, Wolthuis, Y., Tweehuysen, G., and Vethaak, A.D., Deltares, (Final draft 2013)

Recreational benefits of reductions of litter in the marine environment (pdf, 798 kB) Eftec, Enveco, Intersus, (2012)

Recreational fishery in the Netherlands - demographics and catch estimates in marine and fresh water (pdf, 1.5 MB) Van der Hammen, T. en De Graaf, M., Imares report C147/13 (2013)

Regional Action Plan Marine Litter (pdf, 9.2 MB) OSPAR Commission, (2014)

Regional Plan to improve adequacy and coherence of MSFD implementation (pdf, 581 kB) OSPAR Commission, (2014)

Reporting on Programmes of Measures (Art. 13) and on exceptions (Art. 14) for the Marine Strategy Framework Directive (pdf, 1.5 MB) European Commission, (2015)

Programmes of Measures under MSFD Recommendations for establishment - implementation and related reporting (pdf, 1.8 MB) European Commission, (2014)

Samenvatting Maatregelprogramma Eems 2016-2021 (pdf, 819 kB) Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Samenvatting Maatregelprogramma Maas 2016-2021 (pdf, 774 kB) Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Samenvatting Maatregelprogramma Schelde 2016-2021 (pdf, 695 kB) Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Samenvatting Maatregelprogramma Rijn 2016-2021 (pdf, 908 kB) Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Seafloor litter monitored using catches of the International Bottom Trawl Survey (pdf, 1.9 MB) Van Hal, R., IMARES report C083/15 (2015)

Stroomgebiedbeheerplan Eems 2016-2021 Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Stroomgebiedbeheerplan Maas 2016-2021 Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Stroomgebiedbeheerplan Rijn 2016-2021 Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021 Ministerie Infrastructuur en Milieu, (2014)

Summary report Plastic litter in Rhine, Meuse and Scheldt, contribution to plastic litter in the North Sea (pdf, 2 MB) PDF document | 1,131 KB | Van der Wal, M., Van Meulen, M.D., Roux, E.W.M, Wolthuis, Y., Tweehuysen, G., and Vethaak, A.D., Deltares, 1206088-000-ZKS-0004 (2013)

Survey of methods and data analyses in the Netherlands OSPAR Beach litter monitoring programme Franeker, J.A., IMARES, (2013)

The 2014 Annual Economic Report on the EU Fishing Fleet (STECF-14-16) (pdf, 16 MB) Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), Publications Office of the European Union, Luxembourg (2015)

The North-East Atlantic Environmental Strategy (pdf, 468 kB) OSPAR Commission, (2010)

Toepassing ODEMM-methodiek voor het Nederlandse KRM Programma van Maatregelen (pdf, 1.5 MB) Piet, G., Van der Sluis, M.T., en Paijmans, A.J., IMARES (2014)

Tweede Nationaal Waterplan (NWP2), Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 14 juli 2015 - rapportnummer 2995–36 (pdf, 622 kB) Commissie m.e.r., rapportnummer 2995–36 (2015)

Underwater Noise Social Cost Benefit Analysis (RoyalHaskoningDHV) (pdf, 2.1 MB) Meulendijk-de Mol, P.,Van Nieuwerburgh, L. and Van Mastrigt, A., Royal Haskoning DHV BD4543-101-100/R/304326/Lond (2015)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de voortgang bij het vaststellen van de beschermde mariene gebieden (pdf, 420 kB) Europese Commissie, COM(2015) 481 final (2015)

Vissen binnen de grenzen van Natura 2000. Afspraken over het visserijbeheer in de Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan voor de ontwikkeling van natuur en visserij (pdf, 821 kB) VIBEG, (2011)

Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 bij het Nationaal Waterplan 2 (pdf, 3.6 MB) Arcadis, 2014