Achtergronddocumenten economische analyses

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie schrijft voor dat lidstaten tot een mariene strategie moeten komen om een goede milieutoestand te bereiken in de Europese zeeën.

Iedere lidstaat maakt een strategie voor het eigen deel waarin doelen en maatregelen worden opgesteld om een goede milieutoestand te bereiken. Een essentieel onderdeel van deze mariene strategie is een sociaal-economische analyse, die bepaalt welke kosten en baten bepaalde activiteiten en maatregelen op de Noordzee (kunnen) hebben. Vanaf 2010 zijn diverse sociaal-economische analyses uitgevoerd.

Deze zijn hieronder te vinden: