Sociaal-economische analyses 2016

Economische analyse bodembescherming Friese Front en Centrale Oestergronden

In juni en november 2016 zijn voorstellen aan de Tweede Kamer gestuurd voor het beschermen van de bodem van delen van het Friese Front en de Centrale Oestergronden. Voor beide voorstellen heeft het WER een analyse gemaakt van de economische gevolgen voor de visserij. Beide rapporten zijn een addendum bij de maatschappelijke kosten-batenanalyse van 2015 (pdf, 6.3 MB).

Documenten

Van Oostenbrugge, H., Turenhout, M. and Hamon, K., Costs of seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector. Addendum to LEI report 2015-145. LEI Wageningen UR (2016a) (pdf, 759 kB)
Van Oostenbrugge, H., Turenhout, M. and Hamon, K., Costs of the final proposal for seabed protection on the Frisian Front and Central Oyster Grounds for the Dutch fishing sector. Addendum to LEI report 2015-145. Wageningen Economic Research (2016b) (pdf, 5.6 MB)