Verspreiding van bruinvissen op het NCP

De bruinvis vormt een goede indicator voor veranderingen in het ecosysteem van de Noordzee. Op dit moment is er onvoldoende informatie voorhanden over de ruimtelijke verspreiding van de bruinvis, over de aanwezigheid van (sub)populaties en over eventuele seizoensvariaties. Door middel van gerichte tellingen wordt in die kennisleemte voorzien.