Meetstandaarden voor onderwatergeluid

Er is de laatste jaren veel aandacht voor onderwatergeluid. Zo neemt de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) het thema expliciet op als onderdeel van de goede milieutoestand. Om het begrip onderwatergeluid beter te duiden, worden internationale standaarden opgesteld. In aanvulling daarop vindt specifiek onderzoek plaats naar de effecten van heigeluid.