Effecten van onderwatergeluid op vislarven

Het heien van funderingen voor windmolenparken gaat gepaard met onderwatergeluid. Het is onduidelijk wat het effect is van dat geluid op vislarven. Bestaande studies worden gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid. Een pilot rond de ingreep-effectrelatie van onderwatergeluid op vislarven moet leiden tot een betere inschatting van de effecten.