Verkenning Digitale Connectiviteit afgerond

De Noordzee, meer specifiek het Nederlandse deel, beslaat een groot gebied waarin diverse overheidsdiensten wettelijke taken zoals bijv. Search-and-Rescue hebben. De uitvoering van die taken is gebaat bij goede mobiele digitale (breedband)-connectiviteit. Rijkswaterstaat is samen met de Kustwacht een onderzoek gestart hoe dit gerealiseerd kan worden, en heeft adviesbureau Strict gevraagd een verkenning uit te voeren. Die verkenning is inmiddels afgerond.

Op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) vindt veel economische activiteit plaats die de laatste jaren verandert in aard en omvang. Olie- en gaswinning worden afgebouwd, en windparken nemen toe. Ook ligt er sinds de Brexit een buitengrens van de EU aan de westkant van het NCP die bewaakt moet worden.

Om draadloos radiodekking te realiseren, via een aards netwerk, zijn er opstelpunten voor antennes nodig. Verspreid over het hele NCP zijn er voor netwerkfrequenties onder de 1GHz, ongeveer 45 antennelocaties nodig om het hele NCP af te dekken.

Binnen de 12 mijlszone

Bij de verkenning zijn vijf connectiviteitsmarktpartijen benaderd voor advies: de drie Mobiele Netwerk Operators (MNO) van Nederland (KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile NL), Tampnet, en Inmarsat. De marktpartijen hebben hun visie gedeeld over digitale connectiviteit op de Noordzee. De 12 mijlszone (Territoriale Zee) van Nederland valt binnen de breedband frequentievergunningen van de drie MNO’s, zonder dekkingseisen of datasnelheidseisen. De MNO’s geven aan dat dekking mogelijk is binnen die zone met antennemasten op het land. Deze dekking zou binnen één tot twee jaar aanzienlijk verbeterd kunnen worden.

Buiten de 12 mijlszone

Buiten de 12 mijlszone is er slechts één MNO (T-Mobile NL)  die zich daar nu al actief op richt, daarnaast is Tampnet een partij die op de Noordzee in grote gebieden dekking biedt, ook buiten het NCP. Tampnet richt zich van oudsher op de olie- en gasindustrie maar maakt ook steeds vaker gebruik van windparken op zee. Inmarsat biedt met meerdere satellieten dekking op de gehele Noordzee, dus ook op het NCP, en breidt de komende jaren haar netwerk uit.

Nieuwe netwerkmarkt

Naast deze bestaande partijen is er nog een andere netwerkmarkt in opkomst. Diverse partijen hebben plannen voor een LEO-constellatie, dat wil zeggen dat er grote hoeveelheden satellieten in een lage baan om de aarde gebracht worden. Deze netwerken worden de komende jaren uitgerold en beloven grote bandbreedtes met kleine vertragingen.

Hybride oplossing

De resultaten van de verkenning geven een beeld dat een compleet dekkend mobiel breedband-netwerk voor het gehele NCP vanaf de aarde niet kostenefficiënt zal zijn. Een hybride oplossing met mobiel breedband vanaf de aarde en satelliet is zeker haalbaar. Daarbij kan in de toekomst het mobiele breedband-netwerk uitgebreid worden, en kunnen nieuwe netwerken zoals LEO-satellieten worden toegevoegd.

Op het NCP is al mobiel breedband- en satelliet-communicatie mogelijk en in de toekomst zal dit door de huidige connectiviteitsdienstverleners nog verder worden uitgebreid. Rijkswaterstaat en de verschillende overheidspartners kunnen hierin faciliteren om een versnelling aan te brengen. De marktpartijen zijn vooral op zoek naar ondersteuning in locaties voor antennes en apparatuur. Daarnaast is de opkomst van LEO-satelliet netwerken een veelbelovende techniek die veel kan brengen. Door slimme software of edge-computing kan veel data al aan boord van een vaartuig of vliegtuig bewerkt worden, zodat bandbreedte naar de wal beperkt kan worden. Hiermee zijn de nodige verbeteringen ten opzichten van de huidige situatie te behalen.

Het volledig rapport kan via deze link (pdf, 761 kB) worden gedownload: