Infographic Scheepvaartveiligheid

De aanleg van de windparken op zee voor de Routekaart 2030+ heeft gevolgen voor de scheepvaartveiligheid. Om dit te mitigeren hebben de ministeries van EZK en I&W in het voorjaar van 2020 afspraken gemaakt over een pakket aan maatregelen om de scheepvaartveiligheid op zee te waarborgen. Deze infographics geven inzicht in de aard van die maatregelen en het globale traject voor de implementatie er van voor de periode 2020 tot en met 2025.

Alternatieve tekst Infographic Scheepvaartveiligheid

U kunt deze infographic ook als interactieve pdf (pdf, 2.4 MB) downloaden