Scheepvaart

Het scheepvaartverkeer in de Noordzee gebruikt een netwerk van vastgelegde en voorgeschreven zee­routes. Deze beslaan ongeveer zes procent van de Nederlandse Noordzee (3.600 km²). Uiteraard mogen de zee­routes niet door militaire oefengebieden lopen, maar ook moeten ze op afstand blijven van bijvoorbeeld olie- en gas­installaties.

Noordzee scheepvaart

Sinds 1980 is de totale overslag van goederen in de Nederlandse havens toegenomen met ruim 65%. Het aantal schepen dat de Nederlandse havens aandeed is echter in die periode redelijk constant gebleven: in 2007 ging het om 88.000 scheeps­reizen waarmee 1,6 miljard ton lading werd aan- en afgevoerd.

De zee wordt aan drie zijden door land begrensd en opent zich trechtervormig naar de Noordoostelijke Atlantische Oceaan. In een straal van 150 kilometer van de kusten leven 80 miljoen mensen. De Noordzee is een belangrijke schakel in scheepsroutes en dient als verbinding tussen Europa en de andere wereldmarkten. Daarnaast zijn er nog vele veerverbindingen tussen de landen rond de Noordzee. De zuidelijke Noordzee is, samen met het aangrenzende Kanaal, de drukst bevaren scheepvaartregio ter wereld.


Functies en gebruik