Recreatie en Natura2000

Anders dan de Waddenzee en de Deltawateren kent de Noordzee in de aangewezen Natura 2000-gebieden bijna geen voor recreanten gesloten gebied. Dat wil niet zeggen dat van deze sector geen verstoring uitgaat. Miljoenen recreanten vertoeven jaarlijks op de stranden en een fors deel daarvan is actief als wandelaar, paardrijder, sportvisser, (power)kiter, wind-, golf- of kitesurfer, jetskiër, catamaranzeiler of kanovaarder in de branding.

De Natura 2000-beheerplannen gaan voor het recreatief gebruik van de Noordzee uit van het belang van bewust en verantwoord gedrag. Maatregelen om verstoring te voorkomen of beperken zijn daarom gericht op voorlichting en op afspraken met recreatieve organisaties over gedragscodes. Alleen wanneer en waar is te voorzien dat dit onvoldoende bescherming biedt, bijvoorbeeld in het broedseizoen, worden gebieden (deels) gesloten.

Voorbeeld Razende Bol

Razende Bol

Een mooi voorbeeld is de Razende Bol voor de ingang van het Marsdiep (tussen Texel en Den Helder). Deze langzaam wandelende, permanent droog blijvende grote zandplaat is niet alleen populair bij waterrecreanten die er aanmeren, maar ook bij wad- en watervogels. De terreinbeheerder, het Noord-Hollands Landschap, steekt samen met andere natuurorganisaties veel energie in een permanent voorlichtingsprogramma. In de zomermaanden gaat een boswachter op de plaat in gesprek met recreanten. En in de wijde omgeving, vanwaar recreanten van wal steken om de Razende Bol te bezoeken, behoren ook scholen tot de doelgroepen van het voorlichtingsprogramma. Voor deze doelgroep is met steun van het Waddenfonds onder meer een schitterende brochure gemaakt.
Toch zijn deze maatregelen niet voldoende om op het noordelijk deel van de plaat voldoende rust voor vogels en zeehonden te garanderen. Dat gedeelte is daarom van lente tot herfst gesloten.


Relevante links