Kabels/leidingen en Natura 2000

Het netwerk van kabels en leidingen in de bodem van de Nederlandse Noordzee is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een uitgestrekt en complex web. Met de verdere uitbreiding van het aantal windparken op zee groeit het netwerk nog door.

Elektriciteitskabels trekken op land voor kust van Zeeland

Waar kabels en leidingen beschermde gebieden doorkruisen, bijvoorbeeld de trajecten naar de aanlandingspunten, kunnen ze verstoring teweegbrengen. Dat geldt voor het aanleggen, tijdens het onderhoud en bij het weer opruimen. Afhankelijk van het te beschermen habitattype of de te beschermen soorten én de aard van de werkzaamheden, zijn (en worden) in de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden voorwaarden aan de werkzaamheden verbonden. Zie ook onder ‘Beheerplannen Natura 2000.


Systeem, functies, gebruik