Olie- en gaswinning in Natura 2000-gebied

Op ruim veertig procent van het Nederlandse Noordzeeareaal is vergunning verleend voor het opsporen en winnen van olie en gas. De oliewinning loopt ten einde en de gaswinning is benoemd als noodzakelijke tussenstap naar een volledig fossielvrije toekomst. Als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen in 2022 is de status van álle gasvelden in de Nederlandse Noordzee voor een periode van tien jaar opgewaardeerd.

Noordzee olie- en gaswinning

Olie- en gasinstallaties (platforms) op de Noordzee staan in sommige gevallen nabij of zelfs in Natura 2000-gebieden. Zowel de bouw en exploitatiefase, als het opruimen gaat gepaard met verstoring. Een platform in bedrijf loost productieafvalwater, boorspoeling en boorgruis in zee. Met regelmaat landen helikopters en de verlichting verstoort het nachtelijk duister. Dit alles kan volgens onderzoek van Imares mogelijk effect hebben op de instandhoudingsdoelen in de betreffende Natura2000-gebieden. In de meeste gevallen is het volgens de aanbevelingen van de onderzoekers wel mogelijk om de druk te verminderen (mitigeren). Daarnaast zijn er ook positieve effecten van de visserijvrije zone van 500 meter rond een platform. Het bodemleven en de daardoor aangetrokken vissoorten en bruinvissen, profiteren ervan.