Natuurorganisaties

Nederland telt tal van natuurorganisaties die opkomen voor natuurbelangen. Sommige richten zich vooral of uitsluitend op de Noordzee (Stichting de Noordzee en Waddenvereniging), andere beschouwen de Noordzee slechts als een onderdeel van hun werkveld.

De volgende natuurorganisaties zijn momenteel betrokken bij het project Noordzee Natura-2000:


Functies en gebruik