Militair gebruik

Ruim zeven procent van de EEZ (4.200 km²) wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Het is bijvoorbeeld militair oefengebied of een plaats waar eerder – bijvoorbeeld in of na de Tweede Wereldoorlog – ongebruikte munitie is gestort. In militaire gebieden zijn andere gebruiksvormen slechts beperkt toegestaan. Omdat niet alle militaire oefengebieden dagelijks in gebruik zijn, vindt er afstemming plaats tussen het militaire en het civiele gebruik.

Ms. Holland Foto Koninklijke Marine

Het geluid van explosies en laagvliegoefeningen kan negatieve effecten hebben op het oriëntatievermogen van zeezoogdieren. Geluid draagt in water zeer ver. Het kan de zeezoogdieren verstoren die zich met echolocatie oriënteren, of die met geluid over grote afstanden communiceren met hun soortgenoten.


Functies en gebruik