Burgers

Als Nederlands burger heeft u ook een belang bij de Noordzee, bijvoorbeeld als recreant of als consument van zeevis. Door als consument te kiezen voor verantwoord gevangen, MSC gecertificeerde vis ondersteunt u de duurzame visserij.

Burgers

MSC is de afkorting van de Marine Stewardship Council, de ‘Raad van Rentmeesters van de Zee’. Het een internationale organisatie die het enige ecolabel voor visproducten beheert. Het certificeringprogramma en het ecolabel van de MSC erkent en beloont duurzame visserijen. MSC is een wereldwijde organisatie die samenwerkt met vissers, de visverwerkende industrie en vishandel, wetenschappers, natuur- en milieuorganisaties en de consument om de meest milieuvriendelijke keuze voor vis en visproducten te promoten. Zie voor meer informatie de website van de Marine Stewardship Council.