Zero Emission Shipping

Mede dankzij het toegepaste onderzoek van de kennisinstituten Deltares en MARIN kon schipper Simeon Tienpont (team AkzoNobel) een zeilrecord verbreken. Deltares zorgde daarbij voor kennis over stromingen en slimme routering, MARIN voor het inzicht om met het zeiljacht sneller te varen.

Moderator van de break-out sessie Timo Verwoest (MARIN): “De sessie ging om het benutten van wind en van oceaanstromingen om zo efficiënt mogelijk te kunnen varen. Die inzichten kunnen niet alleen gebruikt worden in de zeilsport. Ze vormen ook een prima opstapje voor toepassing in de internationale koopvaardij. Met als belangrijke gouden stip op de horizon: volledig emissieloos varen.

In veel gevallen kan voortstuwing van schepen niet met wind alleen. Er is meer nodig. Daarom ging de sessie over brandstof en energiedagers, maar ook over slimmer varen en slimme routering. In de scheepvaart zien we dat schippers in het begin van de reis vaak te snel varen om een afspraak te kunnen halen, en aan het einde van de reis juist steeds langzamer. In het ergste geval moeten ze een paar uur tot een dag voor anker liggen. Als je slimmer -gelijkmatiger- vaart, kan een schip met minder energie van A naar B komen. Dat betekent ook minder emissies.

In de sessie kwam ook autonoom varen aan bod. Een van de stellingen voor de discussie was: autonoom varen kan substantieel bijdragen aan emissiereductie. Iedereen in de zaal was het daarmee eens. Maar in de discussie besloten lag de vraag wat je eigenlijk bedoelt met autonoom varen? Gaat het niet meer om autonoom navigeren? Volgens MARIN-experts gaat emissiereductie in dat geval vooral over de vraag welke opdracht je aan het autonome schip geeft. Daarmee kwamen we terug op het menselijke aspect binnen de kwestie zero emission shipping.

Natuurlijk ging de discussie ook over nieuwe energiedragers, zoals LNG en waterstofgas. Technisch gezien zijn er allerlei mogelijkheden denkbaar. Maar ze zijn alleen haalbaar door innovaties te combineren. De vraag is bijvoorbeeld waar emissieloze schepen straks moeten bunkeren? MARIN heeft daartoe enkele vergezichten geschetst, gebaseerd op een nieuw wereldwijd netwerk van drijvende eilanden. Daarop zijn meerdere functies te combineren.”

MARIN-directeur Bas Buchner sloot het oceaansymposium af. “Of mariene en maritieme innovaties operationeel worden, hangt af van de opdracht die we de komende jaren gezamenlijk voelen. Ook de consument speelt daarin een rol. Want als de consument eist dat zijn sneakers duurzaam van China naar Europa worden vervoerd, is de incentive voor vervoerders groter om dat schone transport ook daadwerkelijk te realiseren.”