Sharing science and solutions

Hoe kunnen we kennis en oplossingen beter en sneller delen? Moderator Joost de Haan (digitaliseringsspecialist) zegt over deze break-out sessie: “De noodzaak om snel iets aan de oceaanproblematiek te doen, is evident. Als voorbeeld kozen we de plastic soup. Op dit moment lijken er wereldwijd veel partijen bezig te zijn met het ontwikkelen van dezelfde oplossingen voor dit probleem. Dat kan toch handiger?”

Een van de sprekers tijdens de break-out sessie was oceanograaf captain Charles Moore. Die vatte het plastic probleem kernachtig samen: “Diamonds are forever: so are plastics.” Volgens Moore kent plastic geen life cycle: het verdwijnt immers niet meer.

Over de noodzaak van het delen van kennis - en dus ook van data - , was iedereen in de sessie het eens. Maar er waren ook nog wel veel vragen. Zijn we bijvoorbeeld wel in staat om data te delen? Zouden onderzoekers gemakkelijker kunnen samenwerken in een digitale community? En is het mogelijk om ook kennis van aanstormend talent en van burgers (Citizen Science) daarbij meer te betrekken?

Gelukkig waren er ook veel antwoorden. Uit de discussie kwam naar voren dat onderzoekers zich meer bewust moeten worden van de noodzaak om data te delen. Met daarbij wel de kanttekening dat het hier niet gaat om het delen van inhoudelijke kennis (met bijbehorende intellectuele eigendomsrechten), maar om openbare kennis.

Als hulpmiddel om die kennis laagdrempelig te kunnen delen werd verwezen naar het bestaande platform WaterWindow, dat klaargestoomd wordt voor wereldwijde toepassing. Het werkt als een soort Appstore. Landen die meedoen kunnen hun oplossingen (op macroniveau) in hun eigen taal publiceren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de bestaande initiatieven. Op het internationale (Engelstalige) gedeelte kunnen andere landen zien en vergelijken wat er al beschikbaar is. Daardoor kunnen landen hun aandacht en inzet beter specificeren.