iSea Match of the Concepts 2018

Eens per 2 jaar organiseert Rijkswaterstaat iSea, hét netwerkevenement voor (jonge) innovatieve ondernemers met een visie op de Nederlandse Noordzee. Een onderdeel hiervan is de innovatiecompetitie voor duurzaam gebruik van de Noordzee: iSea Match of the Concepts.

De Noordzee is volop in beweging. Onder meer windparken en kunstmatige eilanden nemen plek in, waardoor er meervoudig ruimtegebruik ontstaat. Ook liggen uitputting en vervuiling op de loer. Duurzaam gebruik van de Noordzee is dus van groot belang. Daarom is Rijkswaterstaat op zoek naar innovaties. Met iSea – Match of the Concepts stimuleert Rijkswaterstaat duurzame innovaties voor de Noordzee.

iSea Match of the Concepts 2018

Dit jaar vond iSea plaats tijdens de Innovation Expo 2018 op 4 oktober. In totaal hebben acht jonge ondernemers de mogelijkheid gekregen om hun idee voor een duurzamer gebruik van de Noordzee te pitchen voor een deskundige jury.

Isea groot

Het beste idee wordt beloond met een innovatievoucher ter waarde van 10.000 euro, te verzilveren bij een kennisinstituut: MARIN, Deltares, TNO en Wageningen Marine Research. Het gekozen instituut en de overheid bieden ondersteuning en begeleiding. Tevens wint de favoriete innovatie van het publiek een publieksprijs. Dit jaar won de innovatieve C-Tower van Jules Dock de innovatievoucher en was tevens de favoriet van het publiek. Bent u benieuwd naar een impressie van de innovatiecompetitie? Bekijk  dan onze aftermovie hier onder!

De acht jonge ondernemers en hun innovatie zijn hieronder opgesomd:

Jelmer de Lange – C-Tower (offshore windmolens van composiet)

Jules Dock ontwikkelt composieten torens voor de offshore windindustrie. Torens van composiet zijn licht, goed bestand tegen de omstandigheden op zee en hebben een grote ontwerpvrijheid. Met name de gewichtsbesparing en onderhoudsbesparing zijn voor de groeiende offshore windindustrie essentieel om de kosten van deze energie te reduceren.

Maxim Robbe Dijkstra – het Vishotel

Het Vishotel is een modulair bouw systeem dat schuilplek en leefomgeving biedt voor jonge vis, zodoende kan het helpen om oude beschadigde ecosystemen weer gezonde toestand brengen. Tegelijkertijd biedt het Vishotel hard substraat voor planten, sponsen, schelpdieren en koralen op plekken waar de natuurlijke omgeving hier een tekort aan heeft. Het Vishotel is gemaakt van glasvezel bewapend beton, wat het mogelijk maakt om de vorm dun te gieten zonder dat hert kracht verliest. De hexagonale buitenvorm en de geïntegreerde verbindingselementen maken het mogelijk om op verschillende manieren structuren op te bouwen.

Ineke Feunekes – Marine Mood: van wier tot plezier

'Van wier tot plezier' is het motto van Marine Mood. Naarmate de wereldbevolking groeit, we meer eten en er steeds minder plek is voor landbouw moet er gedacht worden aan veranderingen in de voedselproductie. Waarom moet er voedselproductie op land zijn als de aarde voor 70% bedekt is met water? Marine Mood maakt hier gebruik van en is een introductie naar een dieet dat anders is dan de diëten van tegenwoordig.

Tom van Oost – SignalZ

SignalZ is een Internet-of-Things-platform voor het actief monitoren van sensoren. Het platform wordt al gebruikt door verschillende organisaties. Voor iSea 2018 presenteren we SignalZ om de waterkwaliteit van de Noordzee actief te gaan monitoren door het gebruik van nieuwe en/of bestaande sensoren. Door middel van slimme algoritmes kunnen de sensorgegevens worden geanalyseerd en gevisualiseerd. Denk hierbij aan het voorspellen van de ontwikkeling van blauwalg in zeewater of het in kaart brengen van zeewaterverzuring. SignalZ is een generieke oplossing en kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor het monitoren van luchtkwaliteit, de prestatie van windmolens en het gebruik van laadpalen voor elektrische voertuigen.

Willem Zwetsloot – Seastate5 Woodpecker

SeaState5's Woodpecker technologie draagt bij aan het duurzamer en sneller installeren van offshore windparken. Deze technologie is in staat om laag frequent geluid dat ontstaat bij offshore installeren te dempen. Woodpecker zal middels een pilot worden doorontwikkeld tot een kosteneffectief systeem (ook wel 'noise mitigation systeem') voor offshore wind.

Rinze de Vries – De Plastic Afval Schep

De Plastic Afval Schep is een duurzame oplossing om te voorkomen dat plastic afval in de oceanen terecht komt. Door op tactische locaties in rivieren en grachten gebruik te maken van de eenvoudige techniek van een ronddraaiende schep, kan het afval zo vroeg mogelijk uit het water worden geschept. De Plastic Afval Schep is betaalbaar, eenvoudig te installeren, wordt door natuurlijke krachten aangedreven waardoor ze geen CO2-uitstoot produceert, vergt weinig onderhoud en is niet schadelijk voor flora en fauna.

Jasper de Gelder en Johannes Steendam – Eldorado 3000

Zijn boorplatformen die niet meer gebruikt worden een horizonvervuiler die zo snel mogelijk afgebroken moeten worden? Eldorado3000 ziet dat anders. Zij zien een boorplatform als bron van biodiversiteit, als middelpunt van duurzaam ondernemen en als unieke mogelijkheid tot onderzoek. Eldorado3000 is hierbij de verbindende factor tussen diverse instellingen en ondernemingen en zorgt, met oog op de toekomst, voor een bijzondere maar realistische synergie.

Ardavan Shafiie – Seawave technology

De Seawave technology is een machine die energie kan opwekken met behulp van zeegolven. De gepatenteerde machine heeft vele gunstige aspecten, zoals:

  • Kleinschalige toepassing mogelijk
  • Modulair toepasbaar, dus eenvoudig uit te breiden
  • Lagere investeringskosten in vergelijking met andere getijden centrales
  • Lagere onderhoudskosten in verband met andere getijden centrales
  • Geen horizonvervuiling
  • Geen CO2-emissies
  • Niet afhankelijk van zon en wind

Uiteindelijk resulteert deze machine in het leveren van een sterk concurrerende energieprijs vergeleken met andere technieken die energie opwekken.