Blue economy

De trekker van de break-out sessie over blue economy is investeringsspecialist Paul van Aalst. Wat was de kern van de sessie? “Dat er op financieringsgebied dringend wat moet gebeuren om blauwe innovaties van de grond te krijgen. Waarom? De mariene-maritieme sector is per definitie kapitaalintensief. Voor bijna alles wat er gebeurt is er minimaal een boot nodig.

Je zou denken dat het dus vooral de grote bedrijven zijn die op dat gebied innoveren. Maar in de praktijk blijken het veelal MKB-bedrijven te zijn die investeren in innovaties. Multinationals en grote bedrijven zijn qua innovaties relatief conservatief. Complicerende factor is dat veel producten en diensten uit de maritieme sector niet rechtstreeks naar de consumenten gaan, maar juist naar de grote bedrijven.

Waarom komen innovaties in de mariene-maritieme sector moeilijk van de grond? In de praktijk dreigen innovatieve MKB-bedrijven vaak in financiële problemen te komen. Ondernemerschap in zo’n kapitaalintensieve sector vraagt namelijk veel: bedrijven moeten bijna alles zelf uitvinden (op technisch, financieel en juridisch gebied), terwijl er ondertussen al geld wordt uitgegeven. Plannen is lastig, vertraging vaak funest.

Tijdens de break-out sessie hebben we enkele oplossingen voor dit dilemma voorgelegd aan de zaal. Bijvoorbeeld het voorstel om de innovatiebehoefte bij grote bedrijven extra aan te zwengelen. Daarnaast het idee om een investeringsfonds voor het MKB op te richten. Deze oplossingen kregen veel bijval. Follow up? Een team van vier investeringsspecialisten presenteert dit idee binnenkort aan de Europese Commissie om te kijken of er daadwerkelijk een Europees Fonds kan komen voor mariene en maritieme innovaties.”