Hernieuwbare energie en ‘floating structures’

Moderator Marjolein van Noort (Our Oceans Challenge): ”Met deze sessie wilden we laten zien dat er naast windenergie meer mogelijkheden zijn om renewable energy op te wekken op zee. Denk aan energie uit golven en uit getijdeverschillen. Denk ook aan het gebruiken van de ruimte op zee voor het plaatsen van zonnepanelen.

Gevestigde bedrijven en nieuwkomers in de maritieme- en de offshore sector werken steeds vaker aan oplossingen die gebruik maken van drijvende structuren. Om die reden wilden we ook het aspect ‘floating structures’ in het programma opnemen. In zones waar de kust snel naar beneden duikt (zoals bij Noorwegen, Schotland en de Golf van Biskaje) zijn er immers andere constructies nodig om bijvoorbeeld windenergie te kunnen benutten. Het onderzoeksinstituut Marin test of drijvende eilanden geschikt zijn om straks meerdere functies te combineren.

Discussie? Die ging over de vraag wat er nodig is om ook andere vormen van hernieuwbare energie - behalve windenergie - op te schalen. Naast financiering, samenwerking en experimenteerruimte op zee kwam ook naar voren dat we anders, breder, moeten gaan innoveren. Dus niet alleen aan de slag gaan met concepten die al klaar liggen, maar ook aandacht geven aan de meer conceptuele lijnen. Juist in die nieuwe innovaties blijkt samenwerking tussen verschillende partijen nog wel goed te verlopen. Maar zodra een techniek wat verder ontwikkeld is, lijken de concurrentieposities meer van belang te worden.

Het is belangrijk dat er zowel aandacht is voor innovaties die al wat langer in voorbereiding zijn, als voor nieuwe conceptuele ideeën. Juist de mix van beide zorgt voor continue verduurzaming. Oplossingen zoals walstroom en alternatieve brandstof LNG kunnen bijvoorbeeld prima gecombineerd worden met het ontwikkelen van nieuwe systemen. Kortom: innovaties moeten we zien als een trap: op elke trede liggen er kansen die we kunnen benutten.”