Paraffine op de Nederlandse kust

Op de Nederlandse stranden wordt regelmatig paraffine aangetroffen. Schepen die paraffine vervoeren mogen hun tanks met paraffine resten wassen op zee.

Dit lozen van paraffine is toegestaan in kleine hoeveelheden, maar toch worden er ook af en toe grote hoeveelheden paraffine aangetroffen op de Nederlandse stranden. Dit heeft een negatieve economische impact en kan schadelijk zijn voor dieren.

Actie

In 2016 waren er diverse incidenten waarbij er paraffine op de stranden aanspoelden en RWS in actie moest komen om de paraffine te verwijderen. Er kwamen bij RWS vragen binnen vanuit Stichting de Noordzee en KIMO internationaal over de aangespoelde hoeveelheden en hoeveel kosten het opruimen met zich meebracht. Dit was voor RWS aanleiding om één overzicht te maken van alle informatie die bekend was over aanspoelingen en kosten. Deze informatie kwam van RWS zelf, Gemeenten en OSPAR.

In 2017 waren er opnieuw incidenten waarbij grote hoeveelheden paraffine op de Nederlandse kust aanspoelden en kwam er ook veel politieke belangstelling voor dit onderwerp. Op allerlei fronten werd er aandacht gevraagd om oplossingen te bedenken, bv binnen BONN Agreement en IMO. Het overzicht van data groeide uit tot het rapport: 'Paraffin on the Dutch Coast' waarin ook deze ontwikkelingen werden meegenomen en mogelijke vervolgstappen werden voorgesteld.

Binnen Nederland is dit uitgemond in een voorstel, in mei 2018, ondertekend door diverse partijen waarbij waswater met hierin resten paraffine, vrijwillig wordt afgegeven bij de haven. Omdat paraffine vervuiling een grensoverschrijdend probleem en de oplossing ligt in betere internationale wetgeving is het rapport in het Engels geschreven.

Paraffine on the Dutch Coast