Maritiem Informatievoorziening Service Punt

De komst van windparken op zee biedt de Nederlandse overheid, Tennet en andere aanbieders mogelijkheden voor het plaatsen van apparatuur en sensoren die voor verschillende gebruikers waardevolle gegevens verzamelen.

Het project Maritiem Informatievoorziening Service Punt (MIVSP) heeft als doel om tegen zo laag mogelijke kosten de aanschaf, plaatsing en exploitatie van verschillende sensoren te verzorgen op de platforms van het net op zee voor de Nederlandse kust. De te installeren sensoren omvatten onder meer systemen voor scheepvaartveiligheid zoals radars, AIS en VHF, maar ook meteorologische systemen voor het KNMI, zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters. Ook komt er meetapparatuur voor ecologische monitoring in windparken, zoals radars die vogels en vleermuizen detecteren.

MIVSP