High Definition Surveys

Op de Noordzee worden zeezoogdieren en zeevogels al jaren visueel geïnventariseerd vanuit vliegtuigen. In de huidige methode gebeurt dit door waarnemers die door een bol zijraampje naar beneden en opzij kijken en op een bandje inspreken wat ze zien. Vanuit het Wind op zee ecologisch programma (Wozep) is er behoefte aan verandering: van de ‘old school’ visuele surveys naar digitale surveys mét automatische beeldherkenning.

Met name offshore windparken vormen een steeds grotere belemmering voor de uitvoering van surveys vanuit een vliegtuig. Een vliegtuig moet namelijk hoger vliegen dan de wiekhoogte van de turbines. Deze vlieghoogte is voor visuele waarnemers te hoog om secuur te kunnen tellen.

illustratie High Def

Voor het beantwoorden van onze vragen is de vergelijking tussen de aantallen vogels en zeezoogdieren binnen en buiten windparken juist belangrijk. Zo documenteren we de invloed van windparken op de aanwezigheid van dieren. Daarnaast is de dekking voor andere ecologische meetnetten (zoals bijvoorbeeld het MWTL) op langere termijn niet meer toereikend. Het areaal aan windparken blijft namelijk groeien. Daarom moeten we op zoek naar een andere methode.

HD camera surveys

High definition camera surveys kunnen wél op grotere hoogtes werken. Deze methode kent één grote ‘maar’: de handmatige uitwerking van de beelden is erg prijzig. De oplossing hiervoor? Geautomatiseerde uitwerking. Op dit gebied is de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Wozep investeert hierin, met als doel om high definition camera surveys breder in te zetten voor zeevogel- en zeezoogdiersurveys.

We willen er zo voor zorgen dat vliegtuigen in de toekomst boven wiekhoogte HD-beelden kunnen verzamelen. Deze beelden worden vervolgens door een algoritme geanalyseerd in aantallen en dichtheden per soort. Hiermee stellen we vervolgens verspreidings- en dichtheidskaarten van zeevogel- en zeezoogdiersoorten op. Zo krijgen we meer inzicht in de reactie van vogels en zeezoogdieren op windparken.

Ontwikkelen van een algoritme

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Voordat het zover is, gaat hier een flink ontwikkeltraject aan vooraf. De eerste stap is om voor een heel jaar beelden te verzamelen in het windgebied Borssele en de directe omgeving. Deze beelden gebruiken we om de ontwikkeling van een algoritme voor automatische beeldherkenning in gang te zetten.

Samenwerking met toekomstige gebruikers en uitvoerders

Naast de informatiebehoefte van Wozep is het waarschijnlijk dat andere monitoringsnetwerken in Nederland op termijn ook voor de reguliere monitoring van vogels en zeezoogdieren omschakelen naar high definition camera surveys. Daarom werken we bij de ontwikkeling van het algoritme zoveel mogelijk samen met andere potentiële gebruikers en uitvoerders. Zo werken wij gezamenlijk toe naar een nieuwe innovatieve manier van monitoring.