CEAF

In internationaal verband wordt eveneens aandacht besteed aan het in beeld brengen van de ecologische effecten van offshore windparken op zee. In de Politieke Verklaring van  Noordzee energie ministers over energie samenwerking tussen Noordzee landen  (juni 2016) is onder meer afgesproken om een gemeenschappelijk kader voor milieu effect rapportage te ontwikkelen (CEAF = Common Environmental Assessment Framework). Met dit instrument kan de samenwerking (op vrijwillige basis) op het gebied van ruimtelijke ordening op zee ondersteund worden. Daarnaast kan hiermee worden bijgedragen aan  samenwerking op gebied van ecologisch onderzoek en monitoring.

De volgende landen werken samen aan de ontwikkeling van dit CEAF; België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en UK-Schotland, onder leiding van  Nederland.

Dit instrument wordt in 2018-2019 in een door het European Martime and Fisheries Fund ge co-financierd project Strategic Environmental Assessment on North Sea Energy (SEANSE) getest met behulp van een aantal case studies.

SEANSE website

Documenten en publicaties CEAF & SEANSE

Inventory and assessment of models and methods used for describing quantifying and assessing cumulative effects of offshore wind farms (pdf, 1.2 MB)

Appendix A2 Overview tables concept 2 (xlsx, 90 kB)