UItgeschreven tekst film Medegebruik windpark Hollandse Kust Zuid

Voice over medegebruik windenergiegebied Hollands Kust Zuid

Wilt u graag een medegebruikactiviteit ontwikkelen in een van de windenergie gebieden op de Noordzee?

Bijvoorbeeld op het gebied van natuurontwikkeling, aquacultuur, het opwekken van hernieuwbare energie of passieve visserij?

Vraag dan een vergunning aan bij Rijkswaterstaat.

Windenenergiegebied Hollandse Kust Zuid bevindt zich op 18 kilometer uit de kust tussen Scheveningen en IJmuiden.

In het noorden ligt het bestaande windpark Luchterduinen. Dit deel is niet beschikbaar voor medegebruik.

Daaromheen blijft voldoende ruimte over: een gebied met ongeveer 100 vierkante kilometer beschikbaar voor medegebruik.

Aan weerszijden van de doorvaartpassage en op veilige afstand van turbines en kabels.

In het gebiedspaspoort ziet u hoe windenergiegebied Hollandse Kust Zuid eruitziet, welke ruimte beschikbaar is en welke activiteiten de voorkeur krijgen.

Heeft u een mooi plan of een innovatief idee voor medegebruik in windenergiegebied Hollandse Kust Zuid? En wilt u een vergunning hiervoor aanvragen?

Neem dan contact met ons op. Dan gaan we samen op zoek naar de meest geschikte plek voor uw activiteit. Uiteraard in overeenstemming met het gebiedspaspoort.

Niet de exploitant van het windpark beoordeelt uw aanvraag, maar Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Bij het toetsen van deze aanvraag kijken we onder andere naar veiligheid, aansprakelijkheid en de effecten van uw activiteit op de omgeving.

Voor passieve visserij geldt een andere regeling. Hiervoor kunt u terecht bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer weten? Kijk dan op noordzeeloket.nl/medegebruik

of mail naar noordzeeloket@rws.nl