Uitgeschreven tekst film Medegebruik windparken Noordzee

Voice over tekst wind op zee

Wilt u graag een medegebruikactiviteit ontwikkelen in een van de nieuwe windparken die Nederland straks rijk is?

Bijvoorbeeld op het gebied van maricultuur

passieve visserij

het opwekken van duurzame energie

of natuurontwikkeling?

Vraag dan nu een vergunning aan bij Rijkswaterstaat.

In Borssele is 90 vierkante kilometer beschikbaar voor medegebruik.

Aan weerszijden van de doorvaartcorridor

en op veilige afstand van turbines en kabels.

In het gebiedspaspoort staat hoe windpark Borssele eruitziet,

welke ruimte beschikbaar is

en welke activiteiten de voorkeur krijgen.

Wilt u een vergunning aanvragen? Geef dan eerst aan welke activiteit u waar zou willen starten.

Komen uw plannen overeen met de voorkeursbestemming uit het gebiedspaspoort? Dan kunt u uw vergunning aanvragen.

Komen uw plannen niet overeen met de voorkeursbestemming? Dan wordt gekeken of er een andere geschikte plek kan worden gevonden.

Bij het toetsen van uw aanvraag wordt onder andere gekeken naar veiligheid, aansprakelijkheid en de effecten van uw activiteit op de omgeving.

Niet de exploitant van het windpark beoordeelt uw aanvraag, maar Rijkswaterstaat.

Voor Passieve visserij is er een andere regeling. Hiervoor kunt u terecht bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer weten? Kijk dan op noordzeeloket.nl/medegebruik
of mail naar noordzeeloket@rws.nl