BREIN

BREIN staat voor de basislijst Beleid en Regelgeving Informatiesysteem Noordzee. Deze basislijst bestaat uit een overzicht van nationale regelgeving en beleidsinstrumenten, convenanten,1 alsmede verdragen en EU-instrumenten die relevant zijn voor de planvorming en het beheer van het Nederlandse deel van de Noordzee.

Dit rapport is het resultaat van onderzoek uitgevoerd door het Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) van de Universiteit Utrecht. Het rapport vormt een actualisering van eerdere rapporten die door het NILOS zijn opgesteld. De gegevens in het onderhavige rapport zijn in het algemeen geactualiseerd tot 15 november 2023.

Algemeen

De basislijst BREIN geeft een overzicht van regelgeving en beleidsinstrumenten die van belang zijn voor de planvorming ten aanzien van gebruiksfuncties op de Noordzee. Hierbij gaat het om regelgeving en beleid op nationaal niveau, en regelgeving op internationaal en Europese Unie (EU) niveau. De basislijst BREIN dient om algemene informatie te verschaffen over de instrumenten die relevant zijn voor het Noordzeebeleid.

Men dient zich verder te realiseren dat de basislijst niet alle wet- en regelgeving en beleidsinstrumenten bevat die van belang zijn voor de Noordzee. In de basislijst ontbreekt bijvoorbeeld de wet- en regelgeving die betrekking heeft op de instelling en omvang van de maritieme zones van Nederland in de Noordzee (territoriale zee, aansluitende zone, visserijzone), met uitzondering van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone. Het rapport bevat wel een apart hoofdstuk waarin een kort overzicht wordt gegeven van de juridische grenzen en zones op de Noordzee, met verwijzingen naar de relevante rechtsbronnen.


Downloads

De basislijst is op deze website te downloaden als volledig document, maar ook als losse informatiebladen.