Bestuurlijke inkadering

Noordzeebeleid is integraal rijksbeleid. Meerdere departementen hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid, maar stemmen vanuit één gezamenlijke visie hun doelen en inspanningen op elkaar af. Daarbij zijn internationale afspraken, verdragen en verplichtingen.

De kustzone tussen de laagwaterlijn en één kilometer uit de kust is óók provinciaal en gemeentelijk ingedeeld. Voor ontwikkelingen in deze zone stemt het Rijk af met de lagere overheden (lees ook ‘Interactie land-zee’).