Benthos

Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de benthische gemeenschap binnen windparken wordt er in het Princes Amalia windmolenpark (PAWP) sinds 2003 onderzoek uitgevoerd om de benthische ontwikkelingen op het zachte substraat (zandige bodem) in kaart te brengen (surveys zijn uitgevoerd in 2003, 2012, 2013, 2017). In 2022 staat een volgende benthossurvey gepland.

De Noordzee is een relatief ondiepe zee, waarbij het Nederlandse deel van de Noordzee een gemiddelde diepte heeft van zo’n 30 meter. De bodem van de Nederlandse Noordzee kenmerkt zicht door zandgolven , zandbanken en geulen bedekt met zand en slib. Lokaal komen er ook grindbanken of gebieden met keien voor, als aandenken aan de laatste ijstijd. Op de bodem van de Noordzee leven naast vissen veel verschillende bodemdieren, het benthos genaamd, waaronder zeesterren, wormen, schelpdieren, slakken en kreeftachtigen

De Noordzee is een gebied dat intensief wordt gebruikt door vele functies, waaronder visserij, scheepvaart, olie en gaswinning, zandwinning, en windmolenparken.

Door de aanleg van een windmolenpark zal het gebied enigszins veranderen. De turbinepalen en de erosie beschermende laag introduceren hardsubstraat in een zandige omgeving. Daarnaast is het gebied uitgesloten van andere vormen van gebruik, maar voor enkele windparken wordt recent doorvaart en medegebruik te toegestaan.

Oorspronkelijk stond er binnen Wozep ook een studie naar de ontwikkeling van hardsubstraat (monopaal en erosiebescherming) benthos gepland. Wegens aangepaste wetgeving, waarbij er rond offshore installaties (waaronder windmolens) niet meer met duikers gewerkt mag worden, kijken we naar alternatieve onderzoeksmethoden.

Lees het rapport (pdf, 3 MB) over de ontwikkeling 10 jaar  na het in gebruik nemen van PAWP

Afgeronde onderzoeken