Bilaterale afstemming

De overkoepelende thema’s in het beleid voor de Noordzee zijn ruimtelijke planning, het bereiken en behouden van de goede milieutoestand en de zorg voor een goede balans tussen enerzijds de functies en het gebruik en anderzijds de draagkracht van het Noordzeesysteem.

Nederland deelt de grenzen van zijn deel van de Noordzee met België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Denemarken. Over het belang van een gedeelde visie op het gebruik en de toekomst van het gebied aan weerszijden van elke grens is geen twijfel mogelijk. Dat kan betrekking hebben op specifieke gebieden, zoals de Westereems en de Dollard, die beide worden doorsneden door de Nederlands-Duitse grens. De twee landen hebben daarover het Westereemsverdrag en het Eems-Dollardverdrag gesloten.
Van algemener belang is dat de verschillende Noordzeelanden meekijken naar de ontwikkeling en inhoud van elkaars ruimtelijke beleidsplannen, en ook dat zij daar over en weer zienswijzen op geven. Tijdens de ontwikkeling moeten die plannen en de concepten dus openbaar zijn.
Onderstaande links geven die toegang:

België:

Meer informatie over het Marien Ruimtelijk Plan

Denemarken

Verenigd Koninkrijk

Engeland

Schotland

Duitsland

Noorwegen